Italien är i dag en av världens ledande industristater. Näringslivet präglades emellertid länge av en långsam och sent inledd industrialisering.

Jordbruket förblev fram till andra världskriget den från sysselsättningssynpunkt viktigaste näringsgrenen, men efterkrigstiden har kännetecknats av en dynamisk, om än regionalt ojämnt fördelad industriell utveckling. Teknologi- och kunskapsintensiva grenar av tillverkningindustrin och servicesektorn har nått betydande framgångar även internationellt. På senare år

(62 av 436 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Italien har inte de bästa förutsättningarna för jordbruk. Halvön är bergig och torka förekommer. Jorden är karg med undantag av lerslätterna kring floden Po och de näringsrika jordarna med vulkaniskt ursprung runt Rom och Neapel. Men klimatet är oftast gynnsamt och gör att man kan skörda flera gånger om året. Italien är en av världens största producenter och exportörer av vin och världens näst största producent av olivolja efter Spanien. Italienska viner, särskilt de

(74 av 524 ord)

Skogsbruk

Omkring 31 procent av Italiens yta är täckt av skog. Skogsarealen växte mellan 1990 och

(15 av 107 ord)

Fiske

Italien hör inte till Europas mest betydande fiskenationer, men har ändå

(11 av 66 ord)

Råvarutillgångar

Italien präglas, i kanske högre grad än något annat av Europas stora industriländer, av

(14 av 94 ord)

Energiförsörjning

Italien är fattigt inte bara på mineral utan också på energitillgångar. År 2015 täcktes Italiens energiförbrukning nästan helt av import. Till de inhemska energitillgångarna bidrar naturgas, biobränslen,

(27 av 186 ord)

Industri

Italien är en av världens ledande industrinationer. Industrialiseringen inleddes emellertid sent och industrin blev först omkring sekelskiftet 1900 en kraft att räkna med i landets ekonomiska utveckling. Från denna tid fram till första världskrigets utbrott lades också grunden för många av dagens italienska storföretag, exempelvis Fiat (1899).

Riktig fart tog dock den industriella utvecklingen först efter andra världskriget. Särskilt 1980-talets dynamiska utveckling förde fram Italien till dagens framstående position bland industriländerna.

Bristen på många för näringslivet väsentliga råvaror har avsatt

(80 av 582 ord)

Utrikeshandel

Italien svarar för knappy 3 procent av den samlade världshandeln. En lång period av handelsunderskott övergick 1992–2004 i överskott. Därefter hade landet åter en period

(25 av 172 ord)

Turism och gastronomi

Italien ligger på femte plats i världen som turistland med drygt 50 miljoner ankommande turister 2015. Landet har hotell med en kapacitet på drygt 2 miljoner bäddar, vilket kompletteras av lika

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Tove Janson Borglund
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/italien/näringsliv-och-ekonomi