(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Italien är ett bergigt land med två bergskedjor, Apenninerna och delar av Alperna, inom sina gränser. Bergen fortsätter flerstädes med kullområden, och tillsammans upptar dessa båda landformstyper 3/4 av landytan.

image/jpeg

Italien. Gran Sasso d'Italia i Abruzzo är det högsta bergsmassivet i Apenninerna. Som högst når massivet 2 912 meter över havet.

Resten utgörs av

(56 av 379 ord)

Klimat

Italien kan delas in i tre regioner med karakteristiskt klimat: Alperna, Poslätten och Apenninska halvön.

I regionen längst i norr på Alpernas sydsluttningar är klimatet likt det i schweiziska och österrikiska Alperna. Nederbörden är dock rikligare, generellt över 1 000 mm per år, och når över 2 500 mm i bergsmassiven. Sommaren är regnsäsong och

(55 av 372 ord)

Växt- och djurliv

Italiens rika och mångskiftande natur är formad av den omväxlande topografin och medelhavsklimatet med torra, varma somrar och regnrikare vintrar. I norr avgränsas landet av de mäktiga Alperna med flera berg över 4 000 m. Söder därom vidtar ett stort låglandsområde skapat av floden Po, som är starkt uppodlat och med väldigt lite ursprunglig natur kvar. Bergskedjan Apenninerna utgör själva ryggraden i landet, även från natursynpunkt. Andra låglandsregioner är kustzonen utmed Tyrrenska havet, där bl.a. Rom är beläget, och Apulien i sydöst,

(82 av 1135 ord)

Naturskydd

År 2020 hade Italien 25 nationalparker (se tabell) samt ett stort

(11 av 33 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/italien/natur