Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt. Jesus bar det

(11 av 39 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källor

Jesus historiska miljö – de judiska delarna av Palestina vid vår tideräknings början, vars kultur sedan 300 år stod under grekisk påverkan – är ganska väl känd tack vare omfattande källmaterial och långvarig forskning. Av de direkta källorna om

(39 av 275 ord)

Kronologi

Jesus föddes enligt Matteusevangeliet 2:1 på Herodes den stores tid, dvs. senast 4 f.Kr., enligt Lukasevangeliet 2:1–2

(17 av 120 ord)

Familj och uppväxt

Källorna ger oss mycket knappa besked om Jesus bakgrund. Familjefadern hette Josef, modern Maria; jämför jungfrufödelse. Jesus hade – enligt en omdiskuterad

(22 av 157 ord)

Gärningen

Jesus offentliga gärning anknöt till Johannes Döparens verksamhet. Den utspelade sig i Galileen med

(14 av 98 ord)

Förkunnelsen

Huvudord i Jesus förkunnelse var det nedärvda temat Guds rike eller himmelriket. Därmed åsyftades det tillstånd som skall inträda när Gud slutgiltigt tar makten i tillvaron: krossar allt motstånd, rensar upp, befriar och nyskapar. Jesus anknöt till förväntningarna om detta och räknade med att de skulle infrias mycket snart: ”Himmelriket är nära”. Han förkunnade radikal förlåtelse från Gud, även för de djupast fallna (jämför evangelium), och kallade

(67 av 477 ord)

Botandena

Till Jesus aktiva gärning hörde också att han på ett uppseendeväckande sätt botade sjuka, även sådana som gällde

(18 av 122 ord)

Avrättningen

Evangelisterna ägnar en stor del av sitt utrymme åt passionshistorien (Jesus lidande och död). Denna, jämte uppståndelsen, stod i centrum för urkristendomens grundläggande förkunnelse (det s.k. kerygmat) och elementära undervisning; allt annat betraktades som inledning. Jesus hade stött på motstånd redan i Galileen: de skriftlärda anklagade

(46 av 322 ord)

Jesus och kyrkan

Jesus vände sig till alla, till folket. Men han avgränsade också en inre lärjungagrupp, kallad

(15 av 104 ord)

Forskningen

Sedan slutet av 1700-talet har en oerhört omfattande forskning bedrivits för att få fram den historiska sanningen om Jesus, i varje detalj. Banbrytande var djärva forskare, protestanter, som under uppgörelse med kyrkans traditionella förkunnelse ville ta fram ”den historiske Jesus”. Diskussionerna om källäget var intensiva. Många menade att Johannesevangeliet (som förut satts högt) saknade allt historiskt

(56 av 395 ord)

Jesus i historien

Den roll Jesus spelat för den kristna teologin och i kyrkans mångsidiga verksamhet berörs i andra artiklar, t.ex. hur man tytt Jesus person (se kristologi) och gärning (se frälsning); jämför även kristendom (läroutveckling). Ett kapitel för sig är hur olika fromhetsriktningar, t.ex. passions- och brudmystiken, pietismen, herrnhutismen och andra väckelserörelser, har haft sina typiska Jesusuppfattningar – för att inte nämna enskilda kristna. Vanliga är även

(65 av 461 ord)

Jesus i litteraturen

Jesus liv skildras med skiftande accenter i Nya Testamentets evangelier och utbroderas i apokryfa skrifter. Den spanske prästen Juvencus formade i en hexameterdikt (ca 300) Jesus liv till ett klassiskt epos, i den fornsaxiska dikten ”Heliand” (ca 830) har Jesus drag av germansk hjälte. I epos som Dantes ”Divina Commedia” (1300-talet), Miltons

(52 av 371 ord)

Medverkande

  • Birger Gerhardsson
  • Christer Åsberg

Litteraturanvisning

Allmänt:
Hugh Anderson, Jesus and Christian Origins ( 1964);
G. Aulén, Jesus i nutida historisk forskning ( 1973);
G. Bornkamm, Jesus von Nazareth (13:e upplagan 1983);
C.H. Dodd, Kristendomens grundare (svensk översättning, 2:a upplagan 1988);
G. Lindeskog, Das jüdisch-christliche Problem ( 1986);
John P. Meyer, A Marginal Jew 1–2 ( 1991–94);
R. Riesner, Jesus als Lehrer (3:e upplagan 1988);
E.P. Sanders, Jesus and Judaism (3:e upplagan 1989);
E. Schillebeeckx, Jesus (engelsk översättning 1981);
A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (9:e upplagan 1984).
Jesus i litteraturen:
J. Paillard, Du skickade en salamander: Kristus som djur i modern svensk litteratur ( 1987);
T. Ziolkowski, Fictional Transfigurations of Jesus ( 1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jesus. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jesus