Bach [bax], Johann Sebastian, född 21 mars 1685, död 28 juli

(11 av 19 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Uppväxt

Johann Sebastian Bach föddes i Eisenach, Thüringen, som den yngste av åtta syskon. Sedan föräldrarna Elisabeth och Johann Ambrosius Bach avlidit

(21 av 147 ord)

Utveckling och karriär

Arton år gammal var Bach åter i Thüringen och fick sin första kortvariga anställning som lakej och musikant vid hovet i Weimar; 1703 blev han organist vid Bonifaciuskyrkan i Arnstadt. Den första kända kompositionen av hans hand är ett Capriccio för klaver (ca 1705), sannolikt tillkommet med anledning av Johann Jacobs avresa till Karl XII:s svenska armé i

(58 av 415 ord)

Verk och stildrag

Bachs stora produktion omfattar flertalet genrer och kompositionstyper utom opera. Hans olika befattningar som anställd musiker och kompositör vid hov, kyrka-skola

(21 av 144 ord)

Orgel- och klavermusik

Som praktiskt utövande organist och klaverspelare (på cembalo eller klavikord) kom Bach under hela sitt liv att särskilt ägna sig åt orgel- och klavermusik. Han

(25 av 172 ord)

Orkester- och kammarmusikverk

En betydande del av Bachs många orkesterverk och kammarmusikverk tillkom under Köthen-perioden och senare, då han ledde Collegium musicum i Leipzig. Till den

(23 av 158 ord)

Vokal musik

Av Bachs vokala musik utgör kantaterna – de världsliga och de kyrkliga – en stor del, även om endast hälften av dem anses

(23 av 159 ord)

Oratorier

Till Bachs mest ryktbara verk hör de stora oratorierna, av vilka

(11 av 70 ord)

Bach i historien

Som kompositör var Bach autodidakt. Under hela sitt liv studerade han ingående både samtida och äldre tonsättares verk i Italien, Frankrike och Tyskland. Av särskild betydelse var den samtida italienska musiken. Grundläggande för Bachs stil och teknik blev Vivaldis sätt

(40 av 285 ord)

Arvet efter Bach

Bachs kompositioner har nästan uteslutande bevarats som handskrifter, utskrivna dels av honom själv, dels av medhjälpare och elever –

(19 av 131 ord)

Medverkande

  • Erik Kjellberg

Litteraturanvisning

Bach-Dokumente 1–4 ( 1963–79);
Bericht Bach-Konferenz, Leipzig 1985 ( 1988);
J. Butt (utgivare), The Cambridge Companion to Bach ( 1997);
K. Geiringer, Johann Sebastian Bach (svensk översättning 1969).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Johann Sebastian Bach. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/johann-sebastian-bach