Vi möter smörets och ölets Europa i norr, olivoljans och vinets i söder. Denna mycket breda kulturgräns (se karta) avspeglar inte bara dessa företeelser

(24 av 168 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Från romersk tid till medeltid

De romerska jordbruksförfattarnas skrifter användes som läroböcker långt in i nyare tid. Vi får bilden av ett bitvis ganska framstående jordbruk. Exempelvis användes järn till redskap i en

(28 av 194 ord)

Den agrara revolutionen

är en benämning på den omvandling av jordbruket som ägde rum under 1700- och 1800-talen. Under senare år har forskningen allt mer betonat att denna föregår och är en nödvändig betingelse för den industriella revolutionen.

En central del av driftens förändring var införandet av växelbruk. Odling av kvävebindande vallväxter, främst klöver, ökade

(52 av 367 ord)

Medverkande

  • Janken Myrdal
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Det europeiska jordbrukets historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordbruk/det-europeiska-jordbrukets-historia