Lagstiftningen på jordbrukets område speglar samhällsutvecklingen och de skilda tidsperiodernas ideologiska strömningar. I de medeltida lagarna

(16 av 113 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ägande och brukande av jord

Förvärv av jord reglerades tidigt genom antagna rättsregler och nedtecknade lagar. Enligt 1734 års lag kunde jord förvärvas genom arv, skifte, gåva och pant, vilka utgjorde de s.k. laga fången. Då ägandet av jord i det agrara samhället utgjorde grunden för en individs och hans släkts ekonomiska

(47 av 330 ord)

Skiftes- och jorddelningslagstiftning

Redan under tidig medeltid skiftade man den jord som hörde till en by mellan byns bönder. Äldsta skiftesformerna var fornskifte som tillämpades på byns

(24 av 170 ord)

Medverkande

  • Göran Inger
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Det svenska jordbrukets rättshistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordbruk/det-svenska-jordbrukets-rättshistoria