En högmekaniserad näringsgren:
H. A:son Moberg, ”Jordbruket och maskinerna”, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 1988.
Rättshistoria:
G. Inger, Svensk rättshistoria (3:e upplagan 1986);
M. Wernstedt,Fastighetsrättens historia (3:e upplagan 1976).
Antropologi:
E. Gellner, Plough, Sword and Book: The Structure of Human History (1988);
L. Hanks, Rice and Man: Agricultural Ecology in Southern Asia (1972);
V. Shiva,The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics (1991);
Joseph Spencer, Shifting Cultivation in Southeastern Asia (1966).
Förhistoria:
G. Barker, Prehistoric Farming in Europe (1985);
G. Burenhult (utgivare), ”Den yngre stenåldern – bondestenåldern 4200–2300 f.Kr.”, Arkeologi i Sverige 1 (1991);
B. Fagan, ”Farmers”, People of the Earth: An Introduction to World Prehistory (1992).
Antiken:
Isager & J.E. Skydsgaard, Ancient Greek Agriculture (1992);
K.D. White, Roman farming (1970);
K.D. White, Farm Equipment of the Roman World (1975).
Historia (Europa):
C. Bjørn (utgivare), Det danske landbrugs historie 1–4 (1988);
G. Duby (utgivare), Histoire de la France rurale 1–4 (1975–78);
H.P.R. Finberg (utgivare), The Agrarian History of England and Wales 1–8 (1964–);
G. Franz (utgivare),Deutsche Agrargeschichte 1–6 (1962–84);
D. Grigg, The Transformation of Agriculture in the West (1992);
B.H. Slicher van Bath, The Agrarian History of Western Europe A.D. 500–1850 (1963).
Historia (Sverige):
J. Myrdal (utgivare), Det svenska jordbrukets historia 1–5 (1998–2003).
Folklore:
A. Eskeröd, Årets äring: Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed (1947);
Sigfrid Svensson, Bondens år: Kalender och märkesdagar, hushållsregler och väderleksmärken (2:a upplagan 1967).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordbruk/litteraturanvisning