Under 1800-talet genomfördes viktiga åtgärder för jordbrukets utveckling. De olika skiftesreformerna

(11 av 60 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mekaniseringens tidiga skeden

Jordbearbetningens viktigaste redskap, plogen, följer en utveckling från årder gjorda av trä till dagens mångskäriga plogar. Järnplogen utvecklades under 1800-talet, och vid sekelskiftet 1900 fanns enskäriga plogar av järn i hela landet. Harvarna har genomgått en

(36 av 251 ord)

Traktorerna ger dragkraft

Liksom inom många andra näringsgrenar har jordbrukets mekanisering de senaste 100 åren i hög grad byggt på förbränningsmotorn, fossilbränslen och el. Visserligen hade ångmaskinen (s.k. ånglokomobiler) använts bl.a. för att driva större tröskverk redan under andra hälften av

(38 av 268 ord)

Rationell växtodling

Växtodlingens utveckling har medfört användning av ett påtagligt förbättrat växtmaterial, en avvägd tillförsel av växtnäring samt rationella metoder för ogräsbekämpning respektive bekämpning av svamp, insekter och andra skadegörare. Förebyggande åtgärder används delvis, men

(33 av 229 ord)

Elektrisk kraft i jordbruket

Den snabba utbyggnaden av elproduktionen, som inleddes i början av 1900-talet, nådde endast i ringa utsträckning jordbruket. År 1917 hade endast ca 5 % av den odlade arealen tillgång till el. Utvecklingen gick sedan

(33 av 233 ord)

Stora transportmängder

I jordbruket hanteras och transporteras stora mängder stallgödsel, handelsgödsel, utsäde, spannmål,

(11 av 55 ord)

Tillverkare av lantbruksmaskiner

En studie av jordbrukets mekanisering visar att maskiner och idéer till dessa oftast kom från länder som Storbritannien, USA och Australien. Sverige har inte bidragit särskilt mycket. Svenska verkstäder har emellertid många gånger kunnat göra

(35 av 244 ord)

Få arbetar i dag i jordbruket

Jordbruket har det senaste århundradet genomgått en snabb mekanisering, speciellt accentuerad efter andra världskriget. Stegrade arbetskostnader har nödvändiggjort höjd effektivitet. Ökad maskinanvändning har varit en naturlig

(26 av 183 ord)

Medverkande

  • Christer Nilsson
  • Lennart Ottosson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Svenskt jordbruk – en högmekaniserad näringsgren. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordbruk/svenskt-jordbruk-en-högmekaniserad-näringsgren