I främst Skandinavien har jordmånerna indelats i två huvudgrupper: naturliga jordmåner (skogsjordmåner) och kulturjordmåner (odlade jordmåner). Indelningen är mera grundad på markanvändning än på pedologiska förhållanden. Kulturjordmånens översta, humusrika skikt utgör matjorden. Därunder ligger alven. Gränsen mellan dem är liktydig med det s.k. plogdjupet.

Internationellt användbara system för jordmånsklassificering har utvecklats först under 1900-talet av bl.a. FAO/UNESCO, USA, Canada, Sovjetunionen och Tyskland. Klassifikationssystemen utvecklas givetvis och förändras i takt med att ny kunskap och ny erfarenhet kommer fram.

I FAO/UNESCO-systemet

(80 av 892 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jordmånsklassifikation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jordmåner/jordmånsklassifikation