källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer

(11 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källkritiska principer

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.

En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å andra sidan berättande källor

(53 av 375 ord)

Ett förändrat källkritiskt ansvar

Internet har inneburit en revolution beträffande tillgången på information. Internet och sociala medier gör det möjligt för alla att sprida information till ingen eller

(24 av 161 ord)

Framväxt och utveckling

En kritisk inställning till skriftliga och muntliga källor fanns redan hos de antika historikerna. Så diskuterade exempelvis Thukydides trovärdigheten i olika tillgängliga informationer. Även nordiska historiker under medeltiden ställde frågor om trovärdighet, exempelvis Snorre Sturlasson, men man saknade en systematisk källkritisk metod.

Ett genombrott för en språk- och stilhistoriskt underbyggd

(50 av 347 ord)

Källkritiken i modern svensk historievetenskap

Den ”tyska” källkritiken vann inflytande i Skandinavien genom Kristian Erslevs metodbok ”Nogle Grundsætninger for historisk Kildekritik”

(16 av 113 ord)

Medverkande

  • Birgitta Odén
  • Torsten Thurén

Litteraturanvisning

Källkritikens plats i den moderna historieforskningen (1972);
A. Berge, Att begripa det förflutna (1995);
A. Florén & S. Dahlgren, Fråga det förflutna (1996);
A. Jarrick & J. Söderberg, Praktisk historieteori (5:e upplagan 1993);
G. Leth & T. Thurén, Källkritik för Internet (2000);
G.B. Nilsson, ”Om det fortfarande behovet av källkritik”, Historisk tidskrift 1973;
B. Schiller, ”Samtidshistoria och källkritik”, Historisk tidskrift 1972;
T. Thurén, Källkritik (2:a upplagan 2005);
R. Torstendahl, Historia som vetenskap (2:a upplagan 1971);
R. Torstendahl, Introduktion till historieforskningen (2:a upplagan 1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, källkritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/källkritik