källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer

(11 av 60 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Birgitta Odén

Källkritiska principer

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, dvs. om källan är vad den utger sig för att vara.

En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å andra sidan berättande källor. En

(52 av 365 ord)
  • Författare:
  • Torsten Thurén

Ett förändrat källkritiskt ansvar

Internet har inneburit en revolution beträffande tillgången på information. Men att vem som helst kan påstå vad som helst

(19 av 133 ord)
  • Författare:
  • Torsten Thurén

Framväxt och utveckling

En kritisk inställning till skriftliga och muntliga källor fanns redan hos de antika historikerna. Så t.ex. diskuterade Thukydides trovärdigheten i olika tillgängliga informationer. Även nordiska historiker under medeltiden ställde frågor om trovärdighet, t.ex. Snorre Sturlasson, men man saknade en systematisk källkritisk metod.

Ett genombrott för en språk- och stilhistoriskt

(49 av 347 ord)
  • Författare:
  • Birgitta Odén

Källkritiken i modern svensk historievetenskap

Den ”tyska” källkritiken vann inflytande i Skandinavien genom Kristian Erslevs metodbok ”Nogle Grundsætninger for historisk Kildekritik” (1892) och tillämpades även

(20 av 136 ord)
  • Författare:
  • Birgitta Odén

Litteraturanvisning

Källkritikens plats i den moderna historieforskningen (1972);
A. Berge, Att begripa det förflutna (1995);
A. Florén & S. Dahlgren, Fråga det förflutna (1996);
A. Jarrick & J. Söderberg, Praktisk historieteori (5:e upplagan 1993);
G. Leth & T. Thurén, Källkritik för Internet (2000);
G.B. Nilsson, ”Om det fortfarande behovet av källkritik”, Historisk tidskrift 1973;
B. Schiller, ”Samtidshistoria och källkritik”, Historisk tidskrift 1972;
T. Thurén, Källkritik (2:a upplagan 2005);
R. Torstendahl, Historia som vetenskap (2:a upplagan 1971);
R. Torstendahl, Introduktion till historieforskningen (2:a upplagan 1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, källkritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/källkritik