kalium (nylatin (och tyska), modern bildning till kali, av alkali), grundämne,

(11 av 22 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst och framställning

Grundämnet är det sjunde vanligaste i jordskorpan och hydrosfären. Medelhalten är 2,4 viktprocent, vilket är något lägre än motsvarande natriumhalt. Den största mängden kalium finns (som jonen K+) i fältspat- och glimmermineral. För

(33 av 235 ord)

Egenskaper och användning

Kalium med relativ atommassa 39,0983 är en blandning av tre isotoper med masstalen 39, 40 och 41 av vilka 40K är radioaktiv. Isotopen 40K sönderfaller på två sätt, dels genom β-sönderfall 40K⇒40Ca (89 % av kärnorna), dels genom elektroninfångning 40K⇒40Ar (11 % av

(43 av 343 ord)

Biologisk roll

Kalium är ett livsnödvändigt mineralämne hos alla organismer och förekommer i jonform (K+) främst inne i cellerna. Dagsbehovet av kalium hos en vuxen person är

(25 av 172 ord)

Föreningar

Kalium föreligger som jonen K+ i alla föreningar­ med undantag av kryptand­salterna. Kaliumsalter är i regel färglösa. De är mycket lättlösliga i vatten; undantag är t.ex. kaliumhexanitrokoboltat K3[Co(NO2)6], kaliumperklorat KClO4 och kaliumtetrafenylborat K[B(C6H5)4]. Tetrafenylboratjon kan användas för kvantitativ utfällning av kaliumjon ur en lösning.

Kaliumoxider. Med syre bildar kalium normal oxid, K2O, peroxid, K2O2, och hyperoxid, KO2. Om framställningen

(59 av 526 ord)

Historia

Pottaska och soda (natriumkarbonat) användes redan under antiken till tvätt. Man kunde inte

(13 av 90 ord)

Medverkande

  • Arne Melander
  • Jörgen Albertsson
  • Leif Hambraeus
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kalium. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kalium