Karlskoga, kommun och tätort i Värmland (Örebro län). Tätorten är cenralort

(11 av 15 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunen

Karlskoga kommun ligger i Värmland (Örebro län); 468 km2, 30 419 invånare (2019). Kommunen genomkorsas av Europaväg 18. Centralort är tätorten Karlskoga.

image/jpeg

Karlskoga. Kommunvapen.

Berggrunden utgörs av Bergslagens delvis malmförande bergarter i öster och av yngre graniter i väster. Svartälvens lopp genom

(43 av 306 ord)

Tätorten

Tätorten (staden) Karlskoga ligger vid Möckelns strand och är centralort i

(11 av 30 ord)

Bebyggelse

Dagens Karlskoga har ett oregelbundet gatunät och följer den starkt kuperade

(11 av 67 ord)

Historia

Karlskoga socken och dess namn kan härledas tillbaka till 1580-talet (1586 respektive 1589), då trakten var en del av den blivande

(21 av 146 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Karlskoga. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karlskoga