Karlskrona, centralort (stad) i Karlskrona kommun, Blekinge (Blekinge län), 32 km

(11 av 52 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bebyggelse

Karlskronas stadsplan, tillkommen från 1680 till 1694, av Erik Dahlbergh m.fl. har ibland betecknats som Sveriges enda verkliga barockplan med de tre stråken Borgmästaregatan, Kungsgatan och Smedjegatan sammanstrålande på Amiralitetstorget. Gatunätet ändrades inte

(33 av 234 ord)

Historia

Karlskrona grundades 1680 som huvudbas för den svenska flottan och blev 1683 residensort för landshövdingen. Till en början gick inflyttningen trögt, men från slutet av 1680-talet intensifierades byggandet av staden

(30 av 210 ord)

Ortnamnet

Karlskrona (1679 Carls Crona) har namn efter kung Karl XI. Namnet

(11 av 17 ord)

Medverkande

  • Johan Mårtelius
  • Lars Nilsson
  • Lennart Améen
  • Pia Lindgren
  • Sven Lilja

Litteraturanvisning

J. Bromé (utgivare), Karlskrona stads historia 1–3 (1930–34);
R. Hillbom & A. Wirén, Karlskrona 300 år 1–3 (1979–86).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Karlskrona. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karlskrona