Karlstad, centralort (stad) i Karlstads kommun, Värmland (Värmlands län); 61 492 invånare

(11 av 72 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bebyggelse

Karlstad är främst uppbyggt på ett deltaområde bestående av älvfåror, öar och restsjöar. På den största ön, Tingvalla, utvecklades under medeltiden en handels- och tingsplats. Stadens förbindelse

(27 av 187 ord)

Fornlämningar

Inom Karlstads stadsområde är ca 35 förhistoriska gravar kända, alla rösen

(11 av 34 ord)

Historia

I anslutning till Tingvalla handels- och tingsplats grundades staden Karlstad 1584 av hertig Karl (sedermera Karl IX) som ett led i hans strävan att stimulera näringsliv och handel i

(28 av 204 ord)

Ortnamnet

Stadens namn gavs 1584 efter hertig Karl (sedermera Karl IX).

(10 av 10 ord)

Medverkande

  • Gerhard Gustavsson
  • Klas-Göran Selinge
  • Lars Nilsson
  • Sven Lilja

Litteraturanvisning

C.E. Nygren m.fl., Karlstads stads historia 1–3 (1934–54);
O. Moberg, Karlstad under fyra sekler (1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Karlstad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karlstad-(tätort-karlstad-kommun)