Människans aktiviteter har blivit en faktor av stor betydelse för klimatsystemet, vilket är en anledning till att denna tidsperiod ibland benämns antropocen.

Antropogen klimatpåverkan sker i huvudsak genom att mänskliga aktiviteter förändrar atmosfärens halt av växthusgaser (i synnerhet koldioxid från förbränning av fossila bränslen och avskogning) och partiklar (främst sulfater). Möjligheten att en av människan orsakad ökning av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna medföra klimatförändringar påtalades redan av Svante Arrhenius kring 1900. Utöver koldioxid finns även andra antropogena växthusgaser, främst metan,

(80 av 778 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Björkström
  • Michael Tjernström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mänsklig påverkan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatförändring/mänsklig-påverkan