Människans aktiviteter har blivit en faktor av stor betydelse för klimatsystemet, vilket är en anledning till att denna tidsperiod ibland benämns antropocen.

Antropogen klimatpåverkan sker i huvudsak genom att mänsklig aktivitet förändrar atmosfärens halt av växthusgaser (främst koldioxid från förbränning av fossila bränslen) och partiklar (främst sulfater). Möjligheten att en av människan skapad ökning av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna medföra klimatförändringar påtalades redan av Svante Arrhenius kring 1900. Att koldioxid inte är den enda växthusgas vars halt människan påverkar har

(80 av 833 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Björkström
  • Michael Tjernström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mänsklig påverkan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatförändring/mänsklig-påverkan