klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992. Fördraget är basen för det internationella samarbetet inom klimatområdet och trädde i kraft 1994. Det slutmål som ställts upp är att ”stabilisera halterna av växthusgaser

(40 av 283 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kyotomötet

Vid det tredje partsmötet (Conference of the Parties – COP3) i Kyoto i Japan 1997 försågs konventionen med ett protokoll, Kyotoprotokollet. I detta tog Annex I-länderna på sig bindande åtaganden om att

(32 av 218 ord)

Bali- och Köpenhamnsmötena

Under ett möte 2007 på Bali i Indonesien (COP13) togs beslut

(11 av 77 ord)

Cancúnmötet

På mötet senhösten 2010 i Cancún i Mexico (COP16) uppnåddes flera framgångar. De

(13 av 92 ord)

Durbanmötet

På mötet i Durban, Sydafrika, 2011 (COP17) skapade man en process för

(12 av 80 ord)

Dohamötet

COP18 hölls i Doha, Qatar, 2012. Vid detta möte kom länderna som anslutit sig till Kyotoprotokollet överens om

(18 av 125 ord)

Parisavtalet

Den förhandlingsprocess som inleddes i Durban 2011 avslutades vid COP21 i Paris 2015 med antagandet av ett nytt klimatavtal för att minska utsläppen av växthusgaser och en anpassning till klimatförändringar efter 2020. Det skulle träda

(35 av 247 ord)

Katowicemötet

Under klimatmötet COP24 i Katowice, Polen, 2–14 december 2018 beslutades ett gemensamt regelverk (”Parisavtalets regelbok”) för hur världens länder ska planera, genomföra, rapportera och

(24 av 168 ord)

Madridmötet

Det 25:e COP-mötet ägde rum i Madrid i december 2019. Värdland var Chile där mötet ursprungligen var tänkt att hållas, vilket

(21 av 146 ord)

Medverkande

  • Lennart Hultqvist
  • Markku Rummukainen
  • Michael Tjernström
  • Tobias Persson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, klimatkonventionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatkonventionen