klor (modern bildning till grekiska chlōroʹs ’gulgrön’, ’ljusgrön’), ett giftigt, vid

(11 av 28 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Klor är ett mycket reaktivt grundämne och finns därför vanligen inte fritt i naturen utan huvudsakligen i jonform som klorid. Klor är det

(23 av 159 ord)

Framställning och användning

Klor framställs industriellt i mycket stor skala. Stensalt, NaCl, är den helt dominerande råvaran för denna industri. I slutet av 1980-talet framställdes 95 % av all klor genom elektrolys av klorider (se klor–alkaliprocessen). Återstoden tillverkas genom elektrolys av saltsyra eller vattenfria, smälta metallklorider eller på kemisk väg genom katalytisk oxidation av väteklorid, ammoniumklorid eller metallklorider med vanligtvis luft som oxidationsmedel. Den vid dessa processer bildade klorgasen torkas, kyls och

(69 av 485 ord)

Egenskaper

Klor i naturen består av en blandning av de stabila isotoperna 35Cl och 37Cl. Vid normala temperaturer och tryck är klor en gulgrön, korrosiv, giftig gas med karakteristisk, starkt irriterande lukt. Den består av Cl2-molekyler och har 2,5 gånger högre densitet än luft av samma tryck och temperatur. Vid temperaturer under –34 °C kondenserar gasen till en gul vätska med låg

(61 av 452 ord)

Biologisk roll

Trots sin starka giftighet är klor i reducerad form ett livsnödvändigt grundämne och finns i växter och djur huvudsakligen som neutrala

(21 av 144 ord)

Föreningar

Av de oorganiska föreningarna är klorider de viktigaste. Klorider är dels kovalent bundna föreningar mellan klor och icke-metaller eller vissa metaller, dels salter till saltsyra, som är en vattenlösning av väteklorid, HCl. Se även halogenider.

Klors syreföreningar är tekniskt viktiga som starka oxidations-, desinfektions- och blekmedel. Dikloroxid, Cl2O, är en brungul, explosiv gas,

(53 av 392 ord)

Historia

Scheele framställde 1774 klor genom oxidation av saltsyra med brunsten (mangandioxid, MnO2). Han beskrev gasens irriterande lukt, blekande egenskaper, sura vattenlösningar och reaktion med metaller. Davy hävdade 1810 att den var

(31 av 228 ord)

Medverkande

  • Börje Steenberg
  • Lars Ivar Elding
  • Lars Olof Björn
Källangivelse
Nationalencyklopedin, klor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klor