Kommuner förekommer i praktiskt taget alla världens stater. Internationellt sett är kommunens ställning och betydelse beroende av varje lands konstitution. I

(21 av 146 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den franska modellen

Den franska modellen bygger på en stark centralistisk tradition i Frankrike, men med många små kommuner vilkas ställning förstärktes genom 1980-talets decentraliseringsreformer. Fullmäktiges betydelse har ökat, och

(27 av 191 ord)

Den engelska modellen

I Storbritannien finns olika regionala varianter av kommuner (England, Wales, Skottland och Nordirland). Kommunerna i Storbritannien saknar allmän kompetens och deras befogenheter regleras enligt den gamla

(26 av 182 ord)

Den nordiska modellen

Kommunerna har likartade förutsättningar och uppbyggnad i de nordiska länderna. Med Finland som undantag finns självstyrelseorgan på både regional och lokal nivå. I avsaknad av landsting har Finland ungefär lika många samkommuner som kommuner, för bland annat hälso- och sjukvård, regionplanering och frågor

(43 av 306 ord)

Den mellaneuropeiska modellen

Förbundsstaterna Tysklands, Österrikes och Schweiz federala system med betydande uppgifter åt delstaterna (länder, kantoner) präglar kommunstrukturen i dessa länder. Tysklands och Österrikes modell ligger nära den nordiska.

Tyskland har ett kommunsystem med betydande skillnader mellan framför allt de västra delstaterna och de östra (före detta DDR). Den grundläggande strukturen med allmän kompetens och författningsskyddad beskattningsrätt är i stort sett densamma i alla delstater.

(63 av 448 ord)

Övriga modeller

Utöver dessa fyra modeller för europeiska kommunsystem finns två modeller fortfarande under utveckling

(13 av 91 ord)

Medverkande

  • Agne Gustafsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kommunala modeller. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommun/kommunala-modeller