kommunalval, vanlig benämning på val till kommunfullmäktige. Inom förvaltningsrätten ses val till landsting och region även som kommunalval, de vill säga val till sekundärkommun. Denna artikel omfattar

(27 av 182 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Röstberättigade vid kommunalval

Röstberättigad vid kommunalval är den som är folkbokförd i kommunen, har uppnått

(12 av 80 ord)

Valdeltagande

Valdeltagandet i val till kommunfullmäktige är nästan lika högt som i

(11 av 75 ord)

Personröstning

Från och med 1998 års val kan väljaren personrösta vid val

(11 av 44 ord)

Kommunalpolitiska särdrag

Kommunpolitiken präglas i högre grad än rikspolitiken av praktiska frågor, vilket bidragit till att en stor mängd

(17 av 116 ord)

Historia

Kommunalval sattes i system i och med kommunalförordningarna 1862. De första stadsfullmäktigevalen hölls i städer med fler än 3 000 invånare. Val till kommunalfullmäktige blev vanligare först

(27 av 183 ord)

Medverkande

  • Agne Gustafsson

Litteraturanvisning

Anders Håkansson, Konsten att vinna ett val: En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988 (1992);
L. Lewin m.fl., The Swedish Electorate 1887–1968 (1972);
H. Oscarsson (utgivare), Skilda valdagar och vårval?: Forskningsrapporter utgivna av 1999 års Författningsutredning, SOU 2001:65.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kommunalval. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunalval