kondenserade materiens fysik (av latin condeʹnso, se kondensation), engelska condensed matter

(11 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Vår kunskap om materien var ännu på 1800-talet rent empirisk. Man studerade skilda fysikaliska egenskaper, medan samordningen mellan olika fenomen, t.ex. elektriska, magnetiska och optiska,

(25 av 175 ord)

Struktur och dynamik

Kondenserade materiens fysik omfattar dels bestämning av kristallin struktur med hjälp av röntgen-, elektron- eller neutrondiffraktion, dels studium av dynamiska egenskaper: termiska, elektriska, magnetiska och optiska. Huvudparten utförs som småskalig forskning, men en ökande del utnyttjar stora nationella laboratorier för synkrotronljus, neutronstrålning eller extremt höga

(45 av 321 ord)

Aktuella metoder och forskningsområden

Man kan med utgångspunkt från de ingående atomerna göra kvantmekaniskt grundade databeräkningar för kristaller. Det innebär bl.a. bestämning av elektronernas energi och bindningskaraktär. Dessa egenskaper är väsentliga för bandstrukturen, vilken avgör om materialet är en isolator, halvledare eller metall. Man kan också beräkna mekaniska, elastiska, elektriska och magnetiska egenskaper

(49 av 346 ord)

Medverkande

  • Olof Beckman

Litteraturanvisning

”Fysikens frontlinjer”, Kosmos 1991; ”Kryofysik”, Kosmos 1988; ”Materia och material”, Kosmos 1979; ”Ytfysik”, Kosmos 1989.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kondenserade materiens fysik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kondenserade-materiens-fysik