Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika; 342 000 km2, 5,5 miljoner invånare (2020). Landets

(14 av 95 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Kongos mellersta del består av ett högland, medan den östra delen är en slätt, där floderna Kongo och Oubangui bildar gräns mot Kongo (Kinshasa). I sydväst,

(26 av 180 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Kongo utgörs av en smal landremsa som från Atlanten sträcker sig mer än 1 100 km åt nordnordöst in i centrala Afrika. Innanför kustlinjen, som är 160 km lång, finns en knappt 65 km bred

(35 av 241 ord)

Klimat

Kongo har ett varmt och fuktigt tropiskt klimat. Temperaturen är relativt

(11 av 76 ord)

Växtliv

Kärlväxtfloran omfattar troligen mer än 4 000 arter. Största delen av landet har haft regnskog av olika typer. Karakteristiska höga träd är afara (Terminaʹlia supeʹrba

(25 av 168 ord)

Djurliv

I regnskogarna i norr finns många arter primater, bl.a. gorilla, schimpans, mandrill, djävulsapa (Coʹlobus saʹtanas) och flera arter markattor. Dykarantiloper är vanliga, buskbock och

(24 av 166 ord)

Naturskydd

Landet hade 2010 tre nationalparker, alla regnskogsområden i de norra delarna

(11 av 22 ord)

Befolkning

Kongos genomsnittliga befolkningstäthet uppskattades 2020 till 16 invånare per km2, men befolkningen är ojämnt fördelad; cirka 70 procent bor i de södra delarna. Befolkningstillväxten i de urbana områdena är stor; 2017 uppskattades den urbana befolkningens andel till 67 procent. De största städerna är huvudstaden

(44 av 316 ord)

Språk

I Kongo talas ett sextiotal Niger–Kongospråk, varav de flesta hör till

(11 av 62 ord)

Religion

År 1482 kom portugisen Diogo Cão till mynningen av floden Kongo, vilket inledde portugisiskt katolskt missionsarbete i Kongo. Relationerna mellan portugiserna och kongoleserna var i början goda, men redan på 1530-talet ledde slavhandeln till att de underminerades. Spiritanerna, en fransk katolsk missionsorganisation,

(42 av 293 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet i Kongo är starkt franskinfluerat. Den tioåriga obligatoriska grundutbildningen har ett sexårigt första och ett fyraårigt andra stadium. Det senare

(21 av 145 ord)

Sociala förhållanden

Trots att landet är rikt på naturtillgångar lever uppemot 75 procent av befolkningen i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Sju av tio kongoleser har tillgång till

(28 av 196 ord)

Näringsliv

Genom landets centrala ställning i Franska Ekvatorialafrika kom transport- och servicesektorerna samt den administrativa sektorn inom näringslivet att bli mer utvecklade än

(22 av 157 ord)

Jordbruk

Av landets yta är mindre än 1 procent odlad mark, och ytterligare cirka 29 procent används till

(17 av 115 ord)

Skogsbruk

Skogen, som täcker mer än hälften av landets areal, är en av Kongos viktigaste

(14 av 97 ord)

Fiske

Fisket har liten betydelse för Kongos ekonomi. Det bedrivs i Atlanten

(11 av 40 ord)

Mineral

Fram till början av 1970-talet spelade mineralutvinning liten roll för Kongos ekonomi, men under 1970- och 80-talen

(17 av 119 ord)

Energi

Huvuddelen av landets energiförsörjning kommer från de två vattenkraftverken Bouenza, väster

(11 av 58 ord)

Industri

Industrisektorn i Kongo är väl utvecklad, men bortsett från oljeindustrin har den liten

(13 av 88 ord)

Utrikeshandel

Under 1960- och 70-talen uppvisade Kongo ett stort handelsunderskott. Genom utvecklingen

(11 av 67 ord)

Kommunikationer

Kongofloden utgör en viktig regional transportled. Tillsammans med järnvägen mellan Brazzaville och Pointe-Noire länkar

(14 av 98 ord)

Massmedier

Kongo har fyra dagliga tidningar, av vilka Mweti är störst med en upplaga på ca 7 000 ex. Den statsägda, nationella nyhetsbyrån Agence

(23 av 153 ord)

Statsskick och politik

Kongo har sedan 1979 styrts av Denis Sassou-Nguesso och dennes parti

(11 av 20 ord)

Statsskick

Författningen, som antogs 2002, ger presidenten en mycket stark ställning. Presidenten leder regeringens arbete samt utser ministrar, högre statstjänstemän,

(19 av 135 ord)

Politik

Sedan inbördeskrig utbrutit 1997 tog Denis Sassou-Nguesso makten med våld i oktober detta år och den demokratiska författningen från 1992 upphävdes. En ny författning började utformas efter krigets slut 2000 och antogs genom en folkomröstning 2002. Sassou-Nguesso

(37 av 253 ord)

Rättsväsen

Det franska rättsliga arvet fortlever i Kongo, först och främst i

(11 av 58 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2006) 10 000 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 69 ord)

Litteratur

Den stora vikt som lagts vid skolundervisningen i det självständiga Kongo har utan tvivel bidragit till

(16 av 111 ord)

Konst och konsthantverk

Konstnärlig verksamhet är i det traditionella kongolesiska samhället nära knuten till socialt och religiöst

(14 av 99 ord)

Arkitektur

Kongos traditionella arkitektur består av både runda och fyrkantiga, i huvudsak

(11 av 65 ord)

Musik

I Kongos traditionella musik går en skiljelinje mellan bantufolkens musik och den musik som utövas av landets pygmégrupper. Bantumusiken karakteriseras av bl.a. sin betoning på rytm och sin uppdelning mellan försångare

(31 av 221 ord)

Historia

Kongos tidigaste historia är relativt okänd, och spår av tidig civilisation i bland annat Pointe Noire, Brazzaville och Niaridalen kan inte med säkerhet hänföras till någon bestämd kultur. Landets första invånare utgjordes av pygméer

(34 av 239 ord)

Självständighet och inbördeskrig

Kongo förklarades 1958 för autonom republik inom det franska samväldet och uppnådde 15 augusti 1960 full självständighet. Fulbert Youlou (1917–72) blev landets första president, men störtades 1963 efter en tids oroligheter orsakade bland annat av en stagnerande ekonomi. Ett militärråd tog makten och satte in Alphonse Massamba-Débat (1921–77) som president. Året därpå grundades den marxistiska Mouvement national de la révolution (MNR), som blev det enda tillåtna partiet. MNR knöt

(69 av 492 ord)

Sassou-Nguesso vid makten

Delar av oppositionen vägrade att delta i arbetet med att utarbeta en ny författning, och alla trovärdiga oppositionspolitiker bojkottade det presidentval som ägde rum 2002, kort efter det att författningen antagits i en folkomröstning. Resultatet blev att Denis Sassou-Nguesso

(39 av 273 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • David Westerlund
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per Lassen
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
F. White, Vegetation Map of Africa (1981–83) med tillhörande textvolym The Vegetation of Africa (1983).
Befolkning och etnografi:
Anita Jacobson, Försörjerskan: Kvinna i Kongo (1977);
W. MacGaffey, Religion and Society in Central Africa (1986).
Statsskick och politik:
Africa South of the Sahara 1993 (1993).
Historia:
S. Amin, Histoire économique du Congo 1880–1968 (1969);
N. Ballif, Le Congo (1993);
C. Coqéry-Vidrovitch, Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898–1930 (1972);
S. Decalo, V. Thompson & R. Adloff, Historical Dictionary of Congo (3:e upplagan 1996);
J.D. Nsondé, Langues, Culture et histoire Koongo aux XVIIe et XVIIIe siècles 1 (1996). ;
Jason K. Stearns, Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kongo. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kongo-(2)