konkurreʹns (medeltidslatin concurreʹntia, av latin concuʹrro ’löpa samman’, ’sammandrabba’, ’kollidera’), inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi. I aktörernas strävan efter att förverkliga sina mål finns grund för konflikter på marknaden. Graden av konkurrens (konkurrensintensiteten) bestäms, förutom av de mål som aktörerna formulerat, av i vilken utsträckning aktörerna kan agera utan att komma i konflikt med andra parter på marknaden.

Konkurrenstillståndet på en marknad fastställs som regel med utgångspunkt från de

(80 av 681 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Arne M. Anderson
  • Björn Axelsson

Litteraturanvisning

N. Brunsson & I. Hägg (utgivare), Marknadens makt ( 2:a upplagan 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, konkurrens. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konkurrens