konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök (pidginspråk, kreolspråk

(46 av 328 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Särspråk

Särspråk har den huvudsakliga funktionen att stärka samhörighetskänslan bland användarna och att markera avstånd från utomstående. De kan också fungera som hemliga språk.

Ett anmärkningsvärt särspråk är medefaidrin, som under 1930-talet kom att användas av en liten kristen sekt, Oberi Okaime, i Nigeria. Språkets

(44 av 301 ord)

Standardspråk

De flesta standardspråk, även kallade nationalspråk, återspeglar den dialekt som talas av den

(13 av 91 ord)

Filosofiska och logiska språk

Vissa konstgjorda språk bygger på en klassifikation av idéer, och en del försöker omfatta all encyklopedisk kunskap. Ett sådant ”filosofiskt språk” presenterades mycket utförligt av John Wilkins 1668. Han delade in all kunskap i

(34 av 238 ord)

Internationella språk

Till konstgjorda internationella språk kan räknas pasigrafiska system av tecken som inte är avsedda att uttalas och som består av ett antal enkla eller sammansatta grafiska symboler som betecknar olika begrepp, t.ex. ’jag/mig’, ’man’, ’barn’, ’ledsen’, ’se’ och ’vara’. Sekvenser av sådana symboler kan sedan sättas samman och tolkas efter syntaktiska ordföljdsregler liknande dem som gäller för naturliga språk. Hit kan man räkna bliss-symboler och safo, som båda är inspirerade av det kinesiska skriftsystemet. Inget förslag av denna art har

(80 av 581 ord)

Uttal och bokstäver

I fråga om uttal har man eftersträvat att använda enbart sådana ljud som finns i många språk. Edward

(18 av 123 ord)

Ordförråd

Ordförrådet spelar en avgörande roll för ett konstgjort språks framgång. I vissa filosofiska system har man inte tänkt på att det bör vara lätt att uttala och känna igen orden utan har bara

(33 av 226 ord)

Böjning

Pluralisböjning har liksom tempusböjning anammats i konstgjorda språk. Ido byter ut de singulara substantivens -o mot -i i pluralis, medan esperanto lägger till

(23 av 161 ord)

Ordföljd

I fråga om ordföljd måste den som vill konstruera ett språk

(11 av 75 ord)

Medverkande

  • Bengt Sigurd
  • Hartmut Traunmüller

Litteraturanvisning

D. Blanke, Internationale Plansprachen ( 1985);
R. Haupenthal (utgivare), Plansprachen ( 1976);
Otto Jespersen, An International Language ( 1928);
A. Large, The Artificial Language Movement ( 1985);
A. Okrent, In the Land of Invented Languages ( 2009);
M. Pei, One Language for the World and How to Achieve It ( 1958);
M. Rosenfelder, The Language Construction Kit ( 1996);
K. Schubert & D. Maxwell (utgivare), Interlinguistics: Aspects of the Science of Planned Languages ( 1989);
V. Tauli, Introduction to a Theory of Language Planning ( 1968).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, konstgjorda språk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstgjorda-språk