korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer. Efter hand som organismerna dör byggs revet på med mer kalciumkarbonat och blir så småningom så omfattande att det når upp till havsytan. I vissa

(47 av 328 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Korallrevets organismer

Medan det omgivande havet är ganska näringsfattigt myllrar det av liv i korallreven, beroende på att koralldjuren och deras symbionter (se nedan) fångar in viktiga näringsämnen som kan tjäna som föda för olika organismer.

Rent volymmässigt dominerar normalt rödalger och grönalger. Själva revet byggs ofta upp genom att kolonier av framför allt stenkoraller utsöndrar kalciumkarbonat runt sina kroppar (polyper), så att ett kraftigt yttre skelett bildas. På en del ställen, framför allt i Västindien, är hydrokoraller, som förs till

(79 av 561 ord)

Hot mot korallreven

Klimatförändringen med den globala uppvärmningen (växthuseffekten) som följd är ett stort hot mot korallreven. En ökning av vattentemperaturen i samband med hög instrålning gör att de pigmenterade zooxanthellerna, som lever i koralldjurens vävnader, dör. Zooxanthellerna står genom sin fotosyntes för 95 % av den energi som koralldjuren behöver. När stora mängder zooxantheller dör, och därmed också koralldjuren, blir effekten att hela korallrevet får blekare färg – s.k. korallblekning. Om vattentemperaturen sjunker igen inom ganska kort tid kan reven återhämta sig, vilket

(81 av 581 ord)

Fossila rev

I de geologiska lagerserierna uppträder rev ofta som dom- eller linsformade kalkstensmassor, till övervägande delen uppbyggda av skeletten av fastsittande marina organismer.

De äldsta revliknande bildningarna är s.k. stromatoliter, som är vanliga i lagerföljder bildade under prekambrium. De

(38 av 266 ord)

Medverkande

  • Per Ahlberg
  • Ragnar Hall

Litteraturanvisning

J.A. Fagerstrom, The Evolution of Reef Communities (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, korallrev. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korallrev