Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Detta trots att landet har gott om naturtillgångar, framför allt mineral men också bördig mark. Krig och etniska konflikter, främst under 1990-talet och åren närmast därefter, skadade allvarligt en redan dessförinnan svag ekonomi. Återhämtningen och övergången från Jugoslavientidens planekonomi till en marknadsekonomi har gått långsamt. Fortfarande 2013 har landets ekonomi inte nått upp till 1990 års nivå. Ett mycket stort problem är den extremt höga arbetslösheten, cirka 45 procent i början av 2010-talet.

(80 av 622 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Fortfarande bor 60 procent av Kosovos befolkning på landsbygden och mer än hälften av alla hushåll i landet lever av jordbruk. En stor del av dem driver huvudsakligen självhushåll och de räknas in i den informella ekonomin. Jordbrukets andel av landets näringsliv är därför svår att bedöma. Jordbruksprodukter svarar för mellan 15 och 18 procent av det totala exportvärdet; andelen beror främst på hur andra varugruppers produktion varierar mellan olika år.

Jordbruksmark utgör

(73 av 518 ord)

Skogsbruk

Drygt 40 procent av landet är täckt av skog. Därav är nio tiondelar lövskog, främst bok och ek. En tredjedel tillhör små privata skogsägare medan två tredjedelar ägs av staten. Kvaliteten på skog och skogsbruk

(35 av 244 ord)

Mineral

Gruv- och metallindustri är basen för landets ekonomi. Metaller och metallvaror svarade 2011 för 61 procent av hela exportvärdet, och inräknas också malmer samt kalksten och annan industrimineral var andelen 74 procent. Den hade då ökat under flera år till följd av dels ökad produktion, dels stigande världsmarknadspriser. Bly- och zinkkoncentrat är viktiga exportvaror och tillgångarna på bly, zink och silver bedöms vara mycket

(64 av 456 ord)

Energi

Energiförsörjningen tillgodoses till drygt 60 procent med brunkol och till 30 procent med importerad olja. Av återstoden utgörs det mesta av ved och en liten del av vattenenergi.

Kosovo har, näst efter Tyskland, Polen och Serbien, de största tillgångarna på brunkol i Europa. De finns i

(46 av 324 ord)

Industri och service

Det går bara att få en vag bild av de olika industribranschernas produktion och sysselsättning, och detsamma gäller för servicenäringarna. Många verksamheter finns inom den informella sektorn och saknas i officiell statistik. Totaluppgifterna blir därför uppskattningar.

De viktiga industribranscherna i början av 2010-talet är gruvindustri, produktion av byggmaterial och basmetaller samt livsmedels-, maskin-,

(53 av 378 ord)

Utrikeshandel

Sedan självständigheten 2008 har Kosovos utrikeshandel ökat kontinuerligt, men från en mycket låg nivå. Underskottet i handelsbalansen växer för varje år. År 2013 uppgick importvärdet till 3 398 miljoner US dollar medan exporten

(32 av 227 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosovo/ekonomi-och-näringsliv