kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information. Termen icke-verbal kommunikation

(18 av 123 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klassifikationssystem

En stor del av litteraturen om kroppskommunikation har syftat till att uppställa ett eller flera klassifikationssystem. De vanligaste systemen utgår från en av tre indelningsprinciper:

1) Mottagarbaserade: indelning efter det sinne med vilket en mottagare uppfattar budskapet.

2) Sändarbaserade: indelning efter den kroppsdel med vilken budskapet sänds.

3) Funktions- eller

(50 av 330 ord)

Några forskningsfrågor

Bland de forskningsfrågor gällande kroppskommunikation som undersöks kan nämnas fyra:

1) Universalier: Finns det kroppsrörelser som har

(17 av 113 ord)

Historik

De första observationerna av kroppskommunikation finner vi i ceremonier och ritualer, i anknytning till religion eller maktutövning. Under antiken finner man observationer om kroppskommunikation i anslutning till diskussioner av mim – konsten att dramatiskt framställa kroppsliga känslouttryck – och pantomim – konsten att mima utan ord. Kroppskommunikationen ansågs

(48 av 342 ord)

Medverkande

  • Jens Allwood

Litteraturanvisning

J. Allwood, ”Kroppskommunikation – uttrycks- och innehållsdimensioner”, i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Konferenser 24 (1991);
C.-H. Hjortsjö, Människans ansikte och mimiska språket (1969);
M. Knapp, Essentials of Non-verbal Communication (1980);
Ø. Øyslebø, Ikkeverbal kommunikasjon (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kroppsspråk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kroppsspråk