kulturlandskap, ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet. Beroende på typ av markanvändning kan man tala om odlingslandskap (agrart landskap), urbant landskap eller industrilandskap. I denna

(30 av 210 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det svenska kulturlandskapets historia

Människans påverkan på landskapet var obetydlig under jägarstenåldern och huvudsakligen lokaliserad till boplatser och eventuella röjningar för att gynna vilt. Bondestenåldern, med början för ca 6 000 år sedan (4000 f.Kr.) i södra Skandinavien, innebar mer omfattande röjningar för att få betesmarker och foder till boskap och åkermark för grödor. Det är troligt att bondestenålderns odlingslandskap var ett halvöppet skottskogslandskap, där människor med rörlig bosättning utnyttjade små

(67 av 467 ord)

Orsaker till kulturlandskapets förändringar

Odlingslandskapet har således varit dynamiskt och genomgått flera perioder av förändringar. Orsakerna kan framför allt sökas i människans åtgärder under olika tider: ekonomiska

(23 av 164 ord)

Medverkande

  • Björn E. Berglund

Litteraturanvisning

Mårten Aronsson & C. Matzon, Odlingslandskapet ( 1987);
B.E. Berglund (utgivare), ”The cultural landscape during 6 000 years in southern Sweden – the Ystad project”, Ecological Bulletins 1991;
B.E. Berglund & R. Gustavsson, ”Odlingslandskapets framväxt i Blekinge”, Blekinges Natur 1980;
G. Brusewitz & L. Emmelin, Det föränderliga landskapet ( 1985);
Urban Emanuelsson m.fl., Det skånska kulturlandskapet ( 1985);
U. Sporrong, Jordbruksbygd ( 1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kulturlandskap