Kuwait [svenskt uttal kʉvaʹjt], stat vid nordvästra Persiska viken; 17 820 km2

(12 av 84 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Huvuddelen av Kuwait är ett 75–90 km brett lågland av ökenkaraktär. Klimatet är ökenklimat med

(15 av 107 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Kuwaits landyta är låg och flack med en svag allmän stigning från kusten utmed Persiska viken in mot gränsen i väster. Den östligaste delen av Saudiarabiens platåland med Musannabergen

(29 av 205 ord)

Klimat

I Kuwait dominerar ökenklimat med mycket heta somrar och svala vintrar.

(11 av 71 ord)

Växt- och djurliv

Sammanhängande vegetation finns endast i konstbevattnade jordbruksområden, främst kring Kuwait City. I övrigt är landet ökenartat, och vegetationen består

(19 av 131 ord)

Naturskydd

Kuwait hade 2010 en nationalpark, sandöknen Jal az-Zor innanför Kuwaitbukten, och

(11 av 13 ord)

Befolkning

Kuwaits befolkning uppskattades 2019 till 4,1 miljoner. Över hälften av befolkningen är inflyttad, av vilka de flesta är araber. Andelen icke-arabiska

(21 av 150 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är av badawityp och tillhör gulfdialekterna,

(11 av 53 ord)

Religion

Den helt övervägande majoriteten av den inhemska befolkning är muslimer. Liksom den styrande familjedynastin (Al Sabah) är de flesta sunniter och tillhör

(22 av 151 ord)

Utbildning

Skolplikten omfattar 8 år i primär- och mellanskola från 6 till 14 års ålder. Ca

(15 av 105 ord)

Sociala förhållanden

Före Iraks kortvariga ockupation av Kuwait avsattes 7 procent av statsbudgeten till hälsovård. Sjukvården, som räknades bland världens förnämsta, var gratis även för icke-kuwaitier. Samtidigt var (och är) merparten av de anställda inom sjuk- och hälsovård utlänningar. På grund av den försämrade ekonomin efter kriget ökade privatiseringsgraden

(47 av 322 ord)

Näringsliv

Sedan olja började utvinnas 1946 har Kuwait utvecklats till en betydande olje- och

(13 av 86 ord)

Jordbruk och fiske

Endast 0,2 procent av Kuwaits yta utgörs av jordbruksmark, och jordbrukets

(11 av 76 ord)

Mineral och energi

Kuwait saknar mineralfyndigheter men landet är rikt på olja och naturgas. Olja upptäcktes 1938 i Burqan (världens största oljefält utanför Saudiarabien)

(21 av 145 ord)

Industri

Oljan dominerar Kuwaits industri, men vid sidan av petrokemisk industri finns även

(12 av 84 ord)

Utrikeshandel

Olja och oljeprodukter svarar för 90 procent av exportvärdet; de viktigaste

(11 av 67 ord)

Turism och gastronomi

Kuwait är inget stort turistland; 2013 kom drygt 300 000 besökare till landet. De flesta av dessa var affärsmän, men landet har åtskilligt att erbjuda även den

(27 av 180 ord)

Kommunikationer

Kuwait har ingen järnväg men ett väl utbyggt vägnät omfattande 5 700

(12 av 64 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Kuwait är hög för regionen (374 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns sju dagstidningar, varav fem utges på arabiska och

(24 av 164 ord)

Statsskick och politik

Kuwait nådde full självständighet 1961. Året därpå antogs en författning som ger emiren den verkställande makten. Nyckelpositionerna i regeringen innehas av medlemmar ur kungafamiljen. Den lagstiftande makten har formellt parlamentet (50 ledamöter), som emiren dock kan upplösa. Så har skett flera gånger, exempelvis 1986 efter en konstitutionell kris föranledd av kritik mot regeringen. Ett nytt parlament valdes i oktober 1992. Politiska partier är förbjudna. Rösträtten har

(66 av 465 ord)

Rättsväsen

Före 1959 saknade Kuwait ett utvecklat rättssystem. Under åren 1959–64 moderniserades

(11 av 47 ord)

Mänskliga rättigheter

18 maj 2011 valdes Kuwait in i FN:s råd för mänskliga rättigheter, vilket kritiserades med motiveringen att Kuwait inte skulle anses vara kvalificerat på grund av landets sharialagstiftning.

Ett stort problem är Kuwaits hantering av den stora andel människor som arbetar som svart

(43 av 289 ord)

Försvar

Efter Kuwaitkriget omorganiserades försvaret och antalet värnpliktiga reducerades kraftigt. Det omfattar (2010) 15 000 man värvad trupp med

(18 av 121 ord)

Konst

Kuwait saknar en egen äldre konsttradition av betydelse, och konsthantverket har

(11 av 64 ord)

Musik

För Kuwaits musik se arabisk musik.

(6 av 6 ord)

Förhistoria

Arkeologiska fynd har påvisat kontakter med Mesopotamiens flodkulturer redan från neolitisk

(11 av 55 ord)

Historia

Det område som senare kom att utgöra Kuwait islamiserades tidigt och kom att lyda under abbasidkalifatet (749–1258) med säte i Bagdad, mongolväldet och från mitten av 1500-talet Osmanska riket. Kuwait var då ännu en obetydlig fiskeby med ett fort byggt av portugiser på 1500-talet.

År 1710 anlände beduiner från Arabiska halvön i jakt på vatten och tog kontroll över området. År 1756 splittrades beduinstammen mellan familjerna Al Khalifa, som begav sig till Bahrain och blev dess härskare, och Al Sabah,

(80 av 743 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Christina Christoffersson
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Karin Ådahl
 • Khaled Salih
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • Philip Halldén
 • Pontus Reimers
 • Sven Behrens
 • Tomas Gerholm
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
E. Caulton & D. Keddie, ”Environmental conservation problems in Kuwait”, The Environmentalist 1989;
E. Hirschfeld, ”Kuwaitkriget och fåglarna”, Vår fågelvärld 1992;
P.A.D. Hollom m.fl., Birds of the Middle East and North Africa (1988).
Statsskick och politik:
J. Crystal, Kuwait: The Transformation of an Oil State (1992).
Konst:
Marilyn Jenkins (utgivare), Islamic Art in the Kuwait National Museum (1983).
Historia:
A.M. Abu-Hakima, The Modern History of Kuwait, 1750–1965 (1983);
J.S. Ismael, Kuwait: Social Change in Historical Perspective (1982);
A. de Lacy Rush, Al-Sabah: History & Genealogy of Kuwait’s Ruling Family, 1752–1987 (1987);
Magnus Persson, ”Kuwait: emirat, oljestat, småstat”, i S. Tägil (utgivare), Konflikt och samarbete vid Persiska viken (1992);
Joshua Teitelbaum, Political Liberalization in the Persian Gulf (2009);
P. Vine & P. Casey, Kuwait: A Nation’s Story (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kuwait. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kuwait