länsstyrelse, högsta civila förvaltningsmyndighet i varje län. Den lyder direkt under

(11 av 40 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Uppgifter

Länsstyrelsen har ett synnerligen brett verksamhetsområde. Den svarar för den statliga förvaltningen i länet (där inte någon

(17 av 119 ord)

Organisation

Länsstyrelsen har stor frihet att utforma sin egen organisation. Det skall finnas styrelse (saknas dock i Skåne, Gotlands, Västra Götalands och Kalmar län), chef, landshövdingen, och ställföreträdande chef, länsråd eller länsöverdirektör (i Stockholms, Västra Götalands och

(36 av 252 ord)

Krishantering och höjd beredskap

Länsstyrelsen har i sin fredstida krishantering en tydlig uppgift att samordna aktörer i det civila samhället så

(17 av 121 ord)

Bakgrund

Länsstyrelsen var länge statsmaktens enda organ i länet. Landshövdingen var en myndighetsperson med stark auktoritet och med ansvar för lag och ordning. Han

(23 av 158 ord)

Medverkande

  • Agne Gustafsson
  • Lennart Lundquist
  • Lennart Rönnberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, länsstyrelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/länsstyrelse