lågtemperaturfysik, studiet av egenskaper hos materien vid mycket låga temperaturer samt metoder att åstadkomma låga temperaturer. Merparten av materiens fysikaliska egenskaper är kvantiserade. Energin kan därmed

(26 av 181 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Experimentella metoder

För experiment vid låga temperaturer används som kylmedel i första hand kväve och helium, som

(15 av 104 ord)

Kryostater för variabel temperatur

(1 av 1 ord)

Flödeskryostat

Mindre prover kan kylas direkt med kall heliumgas från ett förråd

(11 av 44 ord)

”Kallt finger”

En kylmaskin för framställning av flytande helium kan byggas i liten

(11 av 64 ord)

Avdunstning

Helium har vid atmosfärstryck kokpunkten 4,2 K. För alla vätskor sjunker

(11 av 63 ord)

Dilutionskylning

Vid denna kylmetod används en blandning av de båda heliumisotoperna. Vid temperaturer under ca 0,8 K separeras heliumisotoperna i två vätskefaser. En lättare 3He-rik fas flyter ovanpå en 4He-rik fas. Vid mycket låg temperatur består den lättare fasen av ren

(40 av 300 ord)

Adiabatisk avmagnetisering

Denna metod används för att nå mycket låga temperaturer. Som kylmedium

(11 av 60 ord)

Kärnmagnetisk kylning

Denna process är av samma slag som adiabatisk avmagnetisering, men det

(11 av 59 ord)

Medverkande

  • Olof Beckman

Litteraturanvisning

P. Berglund, ”Heliums egenskaper vid låga temperaturer”, Kosmos 1988;
P. Berglund & M. Krusius, ”Produktion och mätning av låga temperaturer”, Kosmos 1988.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lågtemperaturfysik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lågtemperaturfysik