lag (av stammen i svenska lägga i betydelsen ’fastställa’, ’bestämma’, alltså egentligen ’det (före)lagda’, ’det fastställda’, ’det bestämda’). Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen. I

(42 av 295 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Lag som juridiskt begrepp

Lag är enligt den svenska regeringsformen (RF) en författning som beslutats av riksdagen. Bestämmelser ges i kapitel 8, ”Lagar och andra föreskrifter”. Redan av rubriken framgår att det finns andra typer av föreskrifter – här avses enbart bindande regler givna av det allmänna – men att lagarna utgör den förnämsta gruppen. Regeringen samt statliga och kommunala myndigheter ger föreskrifter av lägre rang.

För

(63 av 449 ord)

Historik

Dagens ordning har vuxit fram genom en omkring tusenårig utveckling. Ursprungligen byggde lagen väsentligen på muntlig tradition. Våra äldsta skrivna lagar är landskapslagarna, vilka som ordet anger hade en begränsad geografisk giltighet. Det första steget mot en hela riket omfattande

(40 av 285 ord)

Lag som teologiskt begrepp

Det tycks alltid ha varit naturligt att tillskriva auktoritativa normer gudomligt ursprung; de kommer från himlen, antingen direkt eller indirekt (genom härskare eller andra förmedlare). Särskilt gäller detta de regler som styr gudsdyrkan men vanligen även andra förpliktande lagar, seder och moraliska ideal.

I Gamla Testamentets fem Moseböcker har stadgar och regler av olika slag och med olika ursprung sammanförts och ställts under

(63 av 449 ord)

Medverkande

  • Birger Gerhardsson
  • Dag Prawitz
  • Fredrik Sterzel
  • Per Erik Persson

Litteraturanvisning

Allmänt:
G.H. von Wright, Explanation and Understanding ( 1971).
Juridik:
N. Herlitz, Om lagstiftning ( 1930);
R. Malmgren, Riksdagen och lagstiftningen ( 1934);
H. Strömberg, Normgivningsmakten ( 2:a upplagan 1989).
Teologi:
E. Kinder & K. Haendler (utgivare), Gesetz und Evangelium ( 1968);
T. Veijola (utgivare), The Law in the Bible and its Environment ( 1990);
S. Westerholm, Israel’s Law and the Church’s Faith ( 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lag