landskap, vår fysiska omgivning i vid bemärkelse. Ordet används numera på många olika sätt men betecknade ursprungligen ett tämligen väl avgränsat område som identifierades genom dem som bodde inom dess gränser. Begreppets territoriella innebörd vidgades sedan till verkliga eller tänkta miljöer, ofta med anknytning till vad som ansågs vara ”ren natur”. Begreppen landskap och natur kom därigenom att sammanblandas, vilket fortfarande

(61 av 429 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Torsten Hägerstrand
  • Ulf Sporrong

Litteraturanvisning

J.G. Granö, Reine Geographie ( 1929);
T. Hägerstrand, ”Landet som trädgård”, i G. Carlestam & B. Sollbe (utgivare), Om tidens vidd och tingens sanning ( 1991;
M. Jones, ”The Elusive Reality of Landscape; Concepts and approaches in landscape research”, Norsk Geografisk Tidskrift 1991.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, landskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landskap-(vår-omgivning)