lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan. Rasen ska ha funnits tillräckligt länge i området för att

(29 av 201 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Egenskaper

Äldre lantraser utmärktes ofta av stor härdighet, god sjukdomsresistens och förmåga att överleva och producera i det rådande lantbrukssystemet. I Sverige finns många bevis på lantrasers förmåga

(27 av 184 ord)

Bevarande av lantraser

De flesta lantraser har uppkommit i gamla, tämligen statiska jordbrukssystem. I det moderna energiintensiva jordbrukets höga produktionskrav är eller bedöms många lantraser som olönsamma. Det finns också en utbredd uppfattning att ”förädlade” husdjursraser är bättre än äldre tiders lantraser. Men när en lantras ”förädlas” är det endast fråga om en marknadsanpassning. Den nya rasen kanske inte kommer att fungera om förutsättningarna på nytt förändras. Förbättringen kan vara skenbar även om rasen fungerar bra

(73 av 508 ord)

Svenska lantraser

Jordbruksverket har (2009) granskat vilka husdjursraser som Sverige har bevarandeansvar för. Av dessa betraktas 46 stycken som lantraser; se tabell. Många lantraser

(22 av 151 ord)

Gamla raser i andra länder

Internationellt finns i dag ett ökande medvetande om betydelsen av att gamla raser bevaras. Organisationer med sådan målsättning har

(19 av 132 ord)

Medverkande

  • Håkan Hallander
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

Lawrence Alderson, The Chance to Survive: Rare Breeds in a Changing World ( 1978);
J. Clutton-Brock, Domesticated Animals: From Early Times ( 1981);
H. Hallander, Svenska lantraser ( 1989);
H. Hallander, Husdjur till husbehov ( 2:a upplagan 1992);
H. Hallander (utgivare), Lantraser 98 ( 1998);
Sven Jeppsson, Svenska husdjursraser ( 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lantras. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lantras