Sedan folkrepubliken utropats i Laos började förberedelserna för övergången till socialistisk ekonomi, vilken skulle genomföras under första femårsplanen 1981–85. Stagnerande produktion och en rad andra svårigheter medförde dock att takten i omdaningen dämpades. Under andra femårsplanen, 1985–90, utvecklades främst jordbruk och infrastruktur. Skogsbruk och exportinriktad,

(45 av 320 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk och fiske

Jordbruksproduktionen ökade 2005–08 med 2,5 procent per år, vilket var en långsammare tillväxt än inom industri och service. Mindre än 1/10 av landet anses vara möjligt att odla och för nuvarande används cirka 4 procent av all mark för jordbruk och boskapsskötsel. Odlingsinriktning och avkastning varierar kraftigt mellan landets olika delar till följd av främst topografi, transportförhållanden, närhet till marknaden och omfattningen av utländskt

(64 av 447 ord)

Skogsbruk

En växande produktion av träkol, olaglig avverkning och ett svedjejordbruk med allt kortare omloppstider reducerade skogsarealen i allt snabbare takt under slutet av 1900-talet. Enligt regeringens uppskattning minskade andelen skogsmark från 47 procent av landets areal 1992 till

(38 av 270 ord)

Mineral

Laos är rikt på åtskilliga mineral och gruvnäringen svarade 2007–10 för en växande andel av landets export. Fram till 2003 utvanns i betydande skala endast kalksten,

(26 av 184 ord)

Energi

Det bergiga Laos har mycket stor vattenenergipotential och i städerna täcks det allra mesta av energibehovet av vattenel. Produktionen av el mer

(22 av 154 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin står för drygt 5 procent av BNP. Den allra största delen därav är lätt industri som tillverkar enkla konsumtionsvaror. Viktigast för sysselsättningen är livsmedelsindustrin medan den ekonomiskt

(28 av 194 ord)

Utrikeshandel

Helt tillförlitliga uppgifter om utrikeshandelns omfattning och inriktning går inte att få. Särskilt i norr är gränstrakterna mycket svårframkomliga och de kan inte kontrolleras mot smuggling, till exempel av ädelstenar. Olaglig handel torde förekomma med alla de fem grannländerna.

Fram till mitten

(42 av 293 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/laos/näringsliv