Under 2011 återhämtade Lettlands ekonomi sig från EU:s djupaste recession, och med hjälp av ett treårigt internationellt låneprogram var statsbudgeten på väg mot balans. Statsskulden, som ökat betydligt på senare år, motsvarade 2010 cirka 45 procent av BNP. 

När Lettland gick in i EU

(45 av 314 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Trots att de naturliga förutsättningarna för odling är relativt dåliga är jordbruket en viktig del av Lettlands näringsliv. Omkring 1/3 av landets yta är

(24 av 170 ord)

Skogsbruk

Ungefär hälften av Lettlands yta var täckt av skog 2010, en betydande ökning sedan

(14 av 94 ord)

Fiske

Förutsättningarna för fiske är jämförbara med övriga östersjöländers, och Lettland har goda hamnar i Riga, Ventspils

(16 av 109 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Lettland är mycket fattigt på industriellt användbara råvaror och mineral. Merparten av behovet måste täckas genom import eller tillgodoses genom återvinning. Kommersiellt brytbara förekomster av dolomit, kalksten och gips liksom av sand och

(33 av 232 ord)

Industri

Lettlands industri producerar främst livsmedel, skogs- och trävaror, metallvaror, textil och kläder, elektronik och elektroteknik. Skogs- och trävaror är också de största exportprodukterna. Förhållandevis låga industrilöner gav länge Lettland konkurrensfördel, och produktionsvolymen växte stadigt mellan 2001 och 2007, då ekonomin överhettats och lönerna ökat med

(45 av 321 ord)

Utrikeshandel

Drygt 70 procent av Lettlands export går till övriga EU-länder. De viktigaste marknaderna är Litauen, Estland, Ryska federationen,

(18 av 122 ord)

Turism och gastronomi

Lettland besöktes 2012 av drygt 1,4 miljoner turister. Främst kommer besökarna från Ryska federationen, Litauen, Tyskland och Finland. Landets lilla format gör att de flesta mål kan nås genom dagsutflykter från Riga. Rigas gamla stad hyser tre stora tegelkyrkor, varav domkyrkan, med alla byggnadsstilar representerade från romansk stil till barock, är den märkligaste. I de intilliggande klosterbyggnaderna finns Rigas historiska museum, med intressanta föremål från svensktiden.

(66 av 470 ord)

Medverkande

  • Arne Bengtsson
  • Tove Janson Borglund
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lettland/ekonomi-och-näringsliv