(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tyskdominerad medeltid

Namnet Lettland som benämning på hela det lettiska territoriet användes inte förrän under 1800-talets nationella uppvaknande, men då hade de baltiska kurerna, semgallerna (se Semgallen) och lettgallerna

(27 av 192 ord)

Polsk–svensk–ryska maktskiften

Under 1500-talet försvagades det tyska greppet om Lettland. Tyska ordens och Hansans inflytande minskade genom framväxten av starka och expansiva nationalstater på båda sidor av Östersjön samt genom Nederländernas nyvunna dominans i östersjöhandeln. Reformationen, som snabbt vann insteg i Riga,

(40 av 281 ord)

Under Ryssland

Ånyo lyckades adeln utverka autonomi för lantdagen, som dominerades av adeln och stadsombud, vilket under 1700-talet ledde till ytterligare exploatering av de redan rättslösa bönderna. Under åren 1817–19 fick de livegna sin personliga frihet, dock utan att få behålla sin tidigare brukade jord, och först på 1860-talet växte en klass av lettiska självägande bönder fram. Vid samma tid

(58 av 408 ord)

Det självständiga Lettland (1918–40)

En av den fria republikens första åtgärder var att genomdriva en jordreform, som omfördelade jorden från balttyska godsägare till småjordbrukare. Lettland fick 1922 en

(24 av 168 ord)

Lettland under andra världskriget

När andra världskriget bröt ut förklarade Lettland sig neutralt. Molotov–Ribbentrop-pakten från augusti 1939 hade dock redan

(16 av 114 ord)

Sovjetväldet och dess undergång

Inträdet i Sovjetunionen innebar en socioekonomisk revolution som drevs längre i Lettland än i Estland och Litauen; den moskvadirigerade ekonomin omorienterades från jordbruk till tung industri, de självägande bönderna förvandlades till kolchosbönder

(32 av 226 ord)

Självständigt igen

Demokratiska val till det fria Lettlands parlament hölls för första gången på femtio år i juni 1993. Månaden därpå valdes Guntis Ulmanis till president. Språkvetaren Vaira Vīķe-Freiberga, med en exil-lettisk bakgrund från Canada, valdes till president 1999 och satt till 2007. Trots att presidentposten framför allt har symbolisk betydelse skänkte Freiberga stadga och integritet åt ett politiskt system som ofta anklagats för motsatsen. Hon efterträddes 2007 på presidentposten av läkaren Valdis Zatlers.

Koalitionsregeringen som tog makten 1993 och dominerades av

(80 av 806 ord)

Medverkande

  • Frans af Schmidt
  • Klas-Göran Karlsson
  • Li Bennich-Björkman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lettland/historia