(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Lettland är i huvudsak ett slättområde med ett böljande landskap som höjer sig mot öster. En del mer kuperade områden förekommer, bland vilka Vidzemehöjderna i mellersta

(26 av 182 ord)

Klimat

Lettland har längst i väster ett maritimt påverkat, varmtempererat klimat, medan de östra, inre

(14 av 93 ord)

Växt- och djurliv

Lettland är ett låglandsområde med många mindre sjöar och floder. Hela den 50 mil långa kusten domineras av sandstränder, här och var med sanddyner, och landet saknar kustnära öar.

Trots att skogar täcker drygt hälften av landytan och mossar och myrmarker upptar en tiondel ger Lettland ett betydligt mindre vilt intryck än grannlandet Estland, främst på grund av relativt omfattande, småskaliga jordbruksbygder. Jordbrukslandskapet med öppna ängsmarker, floder och skogsdungar blir emellertid allt sällsyntare i takt med nedläggning av jordbruk och

(80 av 733 ord)

Medverkande

  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lettland/natur