Lidköping, centralort (stad) i Lidköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 22

(11 av 66 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bebyggelse

De enda synliga resterna av det medeltida Lidköping, på Lidans östra sida, är kyrkan samt

(15 av 106 ord)

Historia

Lidköpings uppkomst är omtvistad men har sannolikt samband med bergshanteringens framväxt i Värmland omkring 1400. Ett privilegiebrev från 1446

(19 av 132 ord)

Litteraturanvisning

N.H. Holmberg, Lidköpings historia till 1860 (1946);
H. Klackenberg, Lidköping (1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Lidköping. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lidköping-(tätort-lidköping-kommun)