(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Celler

Levande organismer består av en eller flera celler omgivna av lipidmembran. Alla nu levande celler på jorden har uppkommit genom delning och tillväxt av andra, äldre celler.

Mycket talar för att liv måste vara avgränsat från omgivningen av någon form av barriär och därmed

(44 av 312 ord)

Fortplantning

Levande organismer har förmåga till fortplantning. Fortplantning kan vara könlös eller könlig. Könlös fortplantning sker snabbt och enkelt, könlig fortplantning ökar den genetiska mångfalden. Könlös fortplantning innebär att

(28 av 193 ord)

Ämnesomsättning

Levande organismer kännetecknas av bland annat ämnesomsättning (metabolism), det vill säga upptag, förändring och avgivande av kemiska ämnen. Ämnesomsättningen omfattar dels reaktioner där energirika kemiska föreningar bryts ned och energin görs

(31 av 218 ord)

Energiomsättning

Levande organismer upprätthåller en komplicerad organisation som är beroende av energitillförsel utifrån. Energin används bland annat vid syntes av organiska molekyler som DNA, RNA och proteiner, för att driva cellrörelser som muskelkontraktioner samt för att ta emot och överföra information i exempelvis sinnesorgan och nervsystem. Se bland annat bioenergetik och energiflöde

Organismer tar upp, lagrar och transporterar energi i kemisk form. Molekylen ATP

(63 av 443 ord)

Informationsöverföring

Levande organismer har i olika stor utsträckning förmåga att överföra information. Information överförs inom

(14 av 95 ord)

Evolution

Liv karakteriseras av evolution genom naturligt urval, och allt liv på jorden har uppkommit genom evolution. Evolution kan ske tack vare att individerna i en population är genetiskt olika

(29 av 204 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Egenskaper som utmärker levande organismer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liv/egenskaper-som-utmärker-levande-organismer