livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst. En central vetenskaplig såväl som filosofisk frågeställning är den om hur livet en gång uppkom på jorden. Trots frågans centrala ställning i vårt medvetande vet vi mycket lite om hur det gick till, eftersom alla spår från den tid livet började på vår jord har utplånats av meteoritnedslag och kontinentaldrift.

Människans okunnighet i denna fråga har dock inte hindrat henne från att i alla tider fundera och presentera modeller över hur

(80 av 696 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den kemolitotrofa urcellen

Kemolitotrofi är förmågan att utnyttja kemiska ämnen som energikälla och oorganiska ämnen som reduktionsmedel vid syntesen av cellmaterial. I dag finns kemolitotrofi endast hos bakterier.

Teorin om den kemolitotrofa urcellen bygger på att livet började i en varm miljö, där de oorganiska ämnena svavel, järn och vätgas tjänade som energikällor och koldioxid som kolkälla, och på att urcellen redan från början själv kunde tillverka huvuddelen av de ämnen den behövde för sin levnad. Koldioxid, svavel, vätgas och andra oorganiska föreningar

(80 av 573 ord)

Den kemoorganotrofa urcellen

Kemoorganotrofi är förmågan att utnyttja kemiska föreningar för sin energiförsörjning och organiska föreningar som reduktionsmedel vid syntesen av cellmaterial. I dag finns kemoorganotrofi hos alla djur och svampar, hos saprofytiska och parasitiska växter samt hos de flesta bakterier.

Teorin om den kemoorganotrofa urcellen förutsätter att livet uppstod som en följd av att det först hade bildats stora

(57 av 402 ord)

Medverkande

  • Karsten Pedersen
Källangivelse
Nationalencyklopedin, livets uppkomst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/livets-uppkomst