livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald. De allra äldsta organismerna, som var encelliga och enkelt byggda, uppkom troligen för cirka 4 miljarder år sedan, då det tyngsta meteoritnedfallet i samband med jordens bildning ebbat ut. Se livets uppkomst.

De äldsta fossilt bevarade organismerna är nästan 3,5 miljarder år gamla och utgörs av enkla, ofta trådbildande prokaryoter, det vill säga encelliga organismer utan

(70 av 497 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den kambriska explosionen

Vid övergången från prekambrium till kambrium, för cirka 542 miljoner år sedan, inträffade en av de största omvälvningarna i jordens och livets historia. Avlagringar från de första årmiljonerna av den kambriska perioden tycks avspegla något som kan liknas vid en explosion av nya livsformer.

Detta, i det geologiska

(48 av 341 ord)

Den fortsatta utvecklingen i havet

Även om samtliga djurstammar fanns representerade i havet redan i ordovicisk tid såg djurlivet där helt annorlunda ut under paleozoikum än i nutid. Det fanns till exempel betydligt färre snäckor och musslor. Dessa ökade i betydelse först under mesozoikum och fick ett ytterligare kraftigt uppsving från

(46 av 326 ord)

Landväxternas utveckling

Livet var under kambrium och ordovicium fortfarande i huvudsak begränsat till vattenmiljöer. Det är inte säkert fastlagt när de första landväxterna uppträdde, men fossilen visar att det under sen ordovicisk tid och under silur skedde en gradvis övergång till landliv.

Förekomsten av bland annat gemensamma typer av klorofyll antyder att

(50 av 352 ord)

Ryggradsdjurens utveckling på land

Genom växternas erövring av land öppnades vägen också för landlevande djur, och under äldre devon uppträdde olika grupper av landlevande leddjur, till exempel spindeldjur och insekter.

Under devon utvecklades också en mångfald fiskgrupper, varav flera med kraftigt pansar. Många var rovlevande. Ur en sådan grupp, kvastfeniga fiskar, tros de första groddjuren ha utvecklats. De äldsta kända groddjuren är från den senare delen av

(63 av 445 ord)

Medverkande

  • Anita Löfgren
  • Karsten Pedersen
  • Lars Olof Björn
  • Per Ahlberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, livets utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/livets-utveckling