lokala organ, av fullmäktige inrättade kommunala organ eller nämnder för rådgivande, beredande, förvaltande eller verkställande uppgifter i en del (eller delar) av en kommun eller region, till exempel kommundelsråd, distriktsnämnd, kommundelsnämnd och institutionsstyrelse. Behovet av lokala organ aktualiserades under 1960-

(40 av 292 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Agne Gustafsson

Litteraturanvisning

Agne Gustafsson, ”Problem och möjligheter vid inomkommunal decentralisering”, Nordisk Administrativt Tidsskrift 1992;
S. Montin, Moderna kommuner (2002).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lokala organ. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lokala-organ