Lund, kommun och tätort i Skåne (Skåne län). Tätorten är centralort

(11 av 16 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunen

Lunds kommun ligger i Skåne (Skåne län); 427 km2, 124 935 invånare (2020). Kommunen genomkorsas av Södra stambanan och Europaväg 22. Centralort är tätorten (staden) Lund.

image/jpeg

Lund. Kommunvapen.

Stora delar av Lund utgörs av öppet odlingslandskap, exempelvis Lundaslättens lerjordar

(40 av 276 ord)

Tätorten

Tätorten (staden) Lund är centralort i Lunds kommun, Skåne (Skåne län).

(11 av 75 ord)

Stadsbild

Lunds medeltida ursprung avspeglar sig främst i gatunätet. Av 27 medeltidskyrkor återstår ovan jord endast domkyrkan, anlagd på 1000-talet, och Sankt Peters klosterkyrka, från 1300-talet.

image/jpeg

Lund. Lunds domkyrka fick sitt nuvarande utseende vid en renovering påbörjad av Helgo Zettervall på 1860-talet, varvid de medeltida tornen ersattes av de nuvarande.

Även profanhuset Krognoshuset anses stamma från 1300-talet. Liberiet, ursprungligen domkapitlets bibliotek, tillhör 1400-talet. Profanhuset Stäket tillskrivs 1500-talet, liksom Karl XII-huset och Lundagårdshuset

(73 av 516 ord)

Litteratur

I Lund hade Esaias Tegnér sin mest produktiva period åren 1799–1826, då bl.a. ”Frithiofs saga” (1825) tillkom. Sin studenttid skildrade Ola Hansson 1894 i romanen ”Resan hem”, och året därpå kom Axel Lundegårds novellsamling ”I gryningen”. Vid sekelskiftet

(38 av 266 ord)

Musik

De äldsta vittnesbörden om musik i Lund hänger samman med stadens ställning som kyrkligt centrum under medeltiden. Akademiska kapellet, lett

(20 av 139 ord)

Fornlämningar

Lunds äldre stadsområde, med dess nuvarande sex församlingar, har utanför den

(11 av 67 ord)

Historia

Lund är jämte Sigtuna nuvarande Sveriges äldsta stad. Dess medeltida historia kan följas väl genom skriftliga källor och resultaten från mycket omfattande arkeologiska undersökningar sedan 1890. Staden anlades ca 990, sannolikt som en kunglig och kyrklig centralort för Skåne, i samband med det slutgiltiga danska riksenandet. Lund blev ca 1050 biskopssäte. Staden expanderade mycket kraftigt under 1000-talets senare del. Förutom en första domkyrka uppfördes Allhelgonaklostret, en ny kungsgård i sten och minst nio träkyrkor, samtidigt som en första marknadsinriktad torgbebyggelse

(80 av 733 ord)

Slaget vid Lund 1676

Norr om Lund stod 4 december 1676 ett slag som i fråga om förluster i människoliv anses vara det

(19 av 132 ord)

Medverkande

  • Anders Andrén
  • Anders Jönsson
  • Carl Olov Sommar
  • Carlhåkan Larsén
  • Hjördis Frostenson
  • Jan von Konow
  • Kenneth Jonsson
  • Klas-Göran Selinge
  • Lars Ericson
  • Lars-Arne Norborg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Lund. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lund-(ingress-lund-kommun-m-län)