lungcancer, elakartad tumör som har uppstått i lungan, närmare bestämt i celler i luftrörens (bronkernas) slemhinna.

(16 av 113 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsaker

Lungcancer kan delas in i olika undertyper utifrån mikroskopundersökning av vävnadsprov från tumören; se nedan. Skivepitelcancer och småcellig lungcancer var förr, innan tobaksrökning blev vanlig, sällsynta. I dag

(28 av 200 ord)

Typer

Valet av behandling för lungcancer baseras på en kombinerad bedömning av undertypen (se nedan) samt cancerns utbredning enligt ett för lungcancer anpassat system för stadieindelning enligt TNM-klassifikationen.

Skivepitelcancer utgår

(29 av 206 ord)

Symtom och diagnos

Symtom på lungcancer är långvarig hosta, ibland med blodtillblandad upphostning, återkommande inflammationer i nedre luftvägarna

(15 av 106 ord)

Behandling

I behandlingen används kirurgi, strålning och cellhämmare i olika kombinationer. I omkring en femtedel av fallen är det möjligt att ta bort tumören genom att en lunglob,

(27 av 182 ord)

Förekomst och prognos

År 2011 diagnostiserades drygt 3 700 fall av lungcancer i Sverige, med nästan jämn fördelning mellan kvinnor och män. Trenden är sedan 1980-talet att antalet nya tumörer per år (incidensen) är nedåtgående

(32 av 218 ord)

Medverkande

  • Jan Pontén
  • Jörgen Malmquist
  • Karin Söderlund Leifler
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lungcancer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lungcancer