Malmö, centralort (stad) i Malmö kommun, Skåne (Skåne län); 301 706

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bebyggelse

Namnet Malmö syftar på den långa sandrevel på vars rygg sedermera huvudstråket Västergatan–Adelgatan–Östergatan drogs fram. En ännu bestående del av denna gata utgjorde ett torg, invid vilket ett rådhus samt Sankt Petri kyrka uppfördes. I och med reformationen 1536 revs bl.a. ett kloster, och på platsen utlades det stora fyrkantiga Stortorget. På dess östsida uppfördes ett nytt rådhus, som ombyggdes av Helgo Zettervall på 1860-talet, då det fick sitt nuvarande

(70 av 498 ord)

Parker

Slottsparken som invigdes 1900 utgör en för tiden allsidig och väl genomtänkt stadspark. Principen för prydnadspark kombineras här med det nya seklets tankar om en tåligare vardagspark. Parken är anlagd på platsen för 1896 års industri- och slöjdutställning och dess slutliga utformning gavs 1898 av den danske trädgårdsarkitekten Edvard Glæsel (1858–1915). Den är omsorgsfullt utformad både som helhet och i detaljerna och har pedagogiska och

(65 av 461 ord)

Litteratur

Arbetarrörelsens snabba framväxt, liksom Malmös karaktär av industri- och sjöfartsstad, har kommit att prägla Malmölitteraturen. Här verkade arbetardiktaren Henrik Menander, och här växte K.G. Ossiannilsson upp. Den senares roman ”Barbarskogen” (1908) hämtar miljö från Malmö. Malmö var

(37 av 260 ord)

Musik

Det äldsta belagda musiklivet i Malmö sammanhänger med stadens ställning som centrum för reformationen i Danmark: 1528 utkom Claus Mortensen Tøndebinders ”Salmebog” (dock inte bevarad). Runt sekelskiftet 1500 fick Sankt Petri kyrka

(32 av 225 ord)

Fornlämningar

Inom det gamla stadsområdet finns få spår av äldre bosättning. Av

(11 av 70 ord)

Malmö som myntort

Malmö blev myntort något av åren 1442–44, då myntverket flyttades från Lund. Myntverkstaden, som

(14 av 97 ord)

Historia

Bevarade dokument visar att Malmö betraktades som stad 1275, men stadsgrundandet kan föras tillbaka till 1200-talets mitt. I äldre belägg omtalas den framväxande staden vid kusten ibland som ”Nedre Malmö” för att skilja den från ”Övre Malmö”, som var en närbelägen (dock ej klart lokaliserad) kyrkby utan stadsfunktioner; den nämns redan under 1100-talet men tycks upphöra i början av 1400-talet. Sillfisket och Skånemarknaden spelade stor roll för den tidiga utvecklingen i staden Malmö, som växte snabbt och blev den ledande

(80 av 584 ord)

Ortnamnet

Namnet Malmö (ca 1145 Malmøi, 1303 de Malmøghe) innehåller malm ’grus’,

(11 av 16 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Bertel Tingström
 • Carl Olov Sommar
 • Carlhåkan Larsén
 • David Sellers
 • Ingemar Breithel
 • Kjell Lundquist
 • Klas-Göran Selinge
 • Lars Nilsson
 • Lennart Améen
 • Sven Lilja

Litteraturanvisning

O. Bjurling m.fl. (utgivare), Malmö stads historia 1–6 (1971–92);
P.-J. Pehrsson, Malmö, parkernas stad (1986);
S. Rosborn, Malmö: Den medeltida staden och dess omland, Medeltidsstaden 67 (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Malmö. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malmö-(tätort-ingress)