markförstöring, jordförstöring, svåra markskador som ger mycket långvariga negativa effekter på

(11 av 25 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Markförstörande processer

Vattenerosion, vinderosion och saltanrikning (försaltning) hör till de klassiska markförstörande processerna. Dessa processer förekommer naturligt, men har spridits och intensifierats genom mänsklig (antropogen) verksamhet. Vissa typer av svåra markföroreningar,

(29 av 206 ord)

Klimatets påverkan

Vatten- och vinderosion påverkas starkt av klimatet. Jordens torra (arida) och säsongstorra (semiarida) klimat

(14 av 97 ord)

Vattenerosion

Vattenerosion står för huvuddelen av den globala markförstöringen. Erosion på jordbruksmark förekommer över hela världen. Viktiga faktorer som påverkar erosionen är, förutom vegetationstäckets skydd av marken, regnintensitet, marklutning,

(28 av 195 ord)

Vinderosion

En avgörande faktor för vinderosion, förutom vind, bar jord och erosionskänslig jordart (finare än grov sand men grövre än lera),

(20 av 141 ord)

Markförstöringens konsekvenser

Omfattande vatten- och vinderosion kan vara katastrofala processer för de samhällen och i de tidevarv där de sker, men på mycket lång sikt kan den borteroderade jorden utgöra grund för nya bördiga områden. Vidsträckta deltabildningar, såsom vid Nilens och

(39 av 273 ord)

Medverkande

  • Tord Magnusson

Litteraturanvisning

The Collection and Analysis of Land Degradation Data, utgiven av FAO/RAPA ( 1994);
B. Hubendick (utgivare), Miljö från A till Ö: Svenska folkets miljölexikon (1992);
R. Sands (utgivare), Forestry in a Global Context ( 2005);
A. Young (utgivare), Agroforestry for Soil Management ( 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, markförstöring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/markförstöring