massmediekonsumtion, samlingsnamn på hur publiken tar del av massmedier. Vanligen görs en skillnad mellan tre huvudaspekter. Den första är människors exponering för medierna, dvs. i vilken utsträckning man kommer i kontakt med massmedier. Studier av exponering ger möjlighet att uttala sig om enskilda mediers räckvidd. Den andra aspekten gäller

(49 av 347 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Barn och ungas massmedieanvändning

Massmediekonsumtionen hos barn och unga är en ofta debatterad fråga, bland såväl föräldrar som skolpersonal. Varje gång ett nytt medium introduceras på marknaden oroas de vuxna över de ungas ökande konsumtion och huruvida eventuella

(34 av 237 ord)

Medverkande

  • Gunilla Jarlbro
  • Lennart Weibull

Litteraturanvisning

S. Hadenius m.fl., Massmedier (9:e upplagan 2008);
Mediebarometern 2007 (2008);
Ungar & Medier 2008 (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, massmediekonsumtion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmediekonsumtion