Matematikens historia har en enastående förmåga att överbrygga avståndet i tid, rum och världsåskådning mellan nutidsmänniskor och forna tiders kulturer. Matematikens språk är i princip universellt. Inte desto mindre är den äldre matematiken ofullständigt dokumenterad och i flera avseenden svårtillgänglig. Ständigt nya arkeologiska fynd, nya upptäckter av bristfälligt katalogiserade manuskript i bibliotek och samlingar och intressanta nytolkningar av

(58 av 413 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sumerisk matematik (ca 2500–2000 f.Kr.).

Av den sumeriska matematiken har man inte funnit många spår. Man vet dock att besvärliga divisionsuppgifter och tabeller över

(19 av 133 ord)

Gammalbabylonisk matematik (2000–1600 f.Kr.).

Ett utmärkande drag hos den gammalbabyloniska matematiken är dess beundransvärda användning av aritmetiska, geometriska

(14 av 94 ord)

Grekisk matematik (ca 550 f.Kr.–400 e.Kr).

Den mesopotamiska matematikens långt drivna symbios mellan geometri och algebra återspeglas i den s.k. geometriska algebran i Euklides ”Elementa”, bok II. Den ser ut som en omarbetning av en babylonisk katalog över två serier av geometriska lösningsmetoder för sex huvudtyper av linjär-kvadratiska system a) + b), där a) är en linjär ekvation u + s = m eller u – s = n, medan b) är en kvadratisk ekvation: u × s = A eller

u ± □s = D

(68 av 637 ord)

Den gamla världens matematiska tradition

Problem som kan lösas med hjälp av den genererande formeln för rationella rätvinkliga trianglar förekommer flitigt i babylonisk, kinesisk och indisk matematik, ofta inom kategorin ”underhållningsmatematik”. Bl.a. kan två sådana trianglar multipliceras med lämpliga skalfaktorer och hopfogas till en s.k. heronsk triangel. Två heronska trianglar kan i sin tur hopfogas till en fyrhörning. Idén att betrakta trianglar eller fyrhörningar uppbyggda av rationella rätvinkliga trianglar var en betydelsefull metod

(68 av 480 ord)

Nya världens matematik

Den fornamerikanska matematiken representeras bl.a. av inkafolkets användning av knutar på

(11 av 30 ord)

Medeltid–1600-tal

Övergången från den antika matematiska traditionen till den moderna (västerländska) matematiken var ett av resultaten av de många och stora politiska, ekonomiska och kulturella omvälvningarna under senmedeltiden och renässansen. Den islamiska matematiken (ca 800–1400) bevarade och vidareutvecklade väsentliga delar av den klassiska grekiska matematiken samtidigt som den var påverkad av arvet från den babylonisk–österländska traditionen. Under 1100- och

(58 av 409 ord)

Medverkande

  • Jöran Friberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Den äldre matematikens historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/matematik/den-äldre-matematikens-historia