medborgarskap, ett rättsligt bindande förhållande som kan uppstå mellan en stat och en individ (medborgare) enligt lag antingen

(18 av 127 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hur fastställs medborgarskap?

Varje stat får enligt folkrätten själv bestämma vilka personer som skall anses som dess medborgare. Folkrätten lämnar emellertid inte staterna helt fria händer. Vissa normer har

(26 av 179 ord)

Dubbelt medborgarskap och statslöshet

Innehav av medborgarskap i två stater, dubbelt medborgarskap, kan uppstå dels vid ett barns födelse till följd av att två

(20 av 141 ord)

Svenskt medborgarskap

Medborgarrätten eller medborgarskapsrätten utvecklades i Sverige under 1600- och 1700-talen. Svensk undersåte (medborgare) var den som var född i Sverige av svenska föräldrar och var bosatt i Sverige. Under denna tid torde den vanliga formen för

(36 av 251 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Arne Schöldström

Litteraturanvisning

Invandrarutredningen 3, SOU 1974:69; Nordbors rättigheter i Norden, NU-serien 1985:6; Dubbelt medborgarskap ( Ds A 1986:6);
L. Lundvall & P. Svensson ( utgivare), Lagen om svenskt medborgarskap ( 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, medborgarskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medborgarskap