medvetande. Medvetandebegreppet, och besläktade begrepp som medvetenhet, det omedvetna etc., har

(11 av 38 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Olika betydelser

”Medveten” har ofta en kunskapsinnebörd. ”Jag var inte medveten om att du har körkort” är detsamma som ”Jag visste inte att du har körkort”. I andra sammanhang är innebörden svagare; en uppfattning eller åsikt som tillhör ”det allmänna medvetandet” behöver således inte utgöra kunskap (vetande).

När vi talar om

(49 av 348 ord)

Medvetandeförändringar

Med ”medvetslöshet” eller ”koma” avser man i medicinen ett tillstånd, där samtliga högre psykiska funktioner och aktiviteter är upphävda. Man försöker uppskatta var på skalan mellan koma och normal vakenhet en patient befinner sig, se medvetandegrad. Medvetandesänkning är en allmän benämning på hela detta spektrum av förändringar. I psykiatrin förekommer också det globala begreppet

(54 av 383 ord)

Medvetandeproblemet i psykologi och filosofi

För många av den tidiga psykologins förgrundsgestalter (Wundt, James, Külpe) var medvetandets subjektiva aspekter av självklart primärt intresse. Den metod man använde för att studera psykiska processer som minne, varseblivning och tänkande var systematisk introspektion, dvs. själviakttagelse. Metoden mötte växande kritik på grund av sin subjektiva och osäkra karaktär. Kritiken kulminerade i behaviorismen, som även ifrågasatte om psykologin över huvud taget skulle syssla med medvetandet; i stället skulle man ägna sig åt sådant som kan studeras med objektiv metodik, nämligen

(80 av 583 ord)

Medverkande

  • Helge Malmgren
  • Sven G. Carlsson

Litteraturanvisning

Experimental and Theoretical Studies of Consciousness, Ciba Foundation Symposium 174 ( 1993);
D.J. Chalmers, The Conscious Mind ( 1996);
M. Jeannerod, The Cognitive Neuroscience of Action ( 1997);
C.M. Kelley & D.S. Lindsay, ”Conscious and unconscious forms of memory”, i E.L. Bjork & R.A. Bjork (utgivare), Memory ( 1996);
G. Lindqvist & H. Malmgren, Organisk psykiatri ( 2:a upplagan 1990);
T. Natsoulas, ”Consciousness”, American Psychologist 1978.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, medvetande. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medvetande